Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie kardiologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej realizowanej przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)

Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem zaplanowanych działań jest wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących dezaktywację zawodową takich jak nowotwory (nerek, dróg moczowych), choroby układu krążenia oraz powikłania naczyniowe związane z cukrzycą.

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie onkologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez wyposażenie Siedleckiego Ośrodka Onkologii w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz aparaturę medyczną

 

Inwestycje
06 grudnia 2019 (Piątek)

Rozwój innowacyjnych technik operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. poprzez zakup robota chirurgicznego

Inwestycje
26 listopada 2019 (Wtorek)

Modernizacja podziemnego tunelu łącznikowego na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Modernizacja podziemnego tunelu łącznikowego na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
26 listopada 2019 (Wtorek)

Naprawa tomografu komputerowego GE Medical typ Optima 660

Inwestycje
17 października 2019 (Czwartek)

Naprawa Angiografu Allura FD

Inwestycje
17 października 2019 (Czwartek)

Projekt - Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych

Inwestycje
09 października 2019 (Środa)

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Inwestycje
30 sierpnia 2019 (Piątek)