1. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Cele:

 • obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
 • promocja zdrowego stylu życia
 • badania krwi (cholesterol i inne)

Adresaci programu:
Osoby obciążone czynnikami ryzyka, będące pacjentami Przychodni Medycyny Rodzinnej OMEGA będące między 35 a 55 rokiem życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz w okresie ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także w innych przychodniach).

 

2. PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Cele:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
 • podniesienie świadomości społecznej
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych - gruźlicy i chorób płuc
 • badanie spirometryczne

Adresaci programu:
Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet