Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Dokumentacja medyczna wytworzona i przechowywana w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.(lokalizacja Siedlce i Rudka) jest udostępniana: pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta, uprawnionym organom i podmiotom. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna udostępniania jest osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
  • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy (RTG, MRI, TK, Mammografii oraz preparaty histopatologiczne, cytologiczne) przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta jest złożony wniosek (pisemny lub ustny).

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną.

Sposób złożenia

w  przypadku  korzystania  ze  świadczeń  zdrowotnych
w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

lokalizacja SIEDLCE

w przypadku korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana   Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

lokalizacja  RUDKA

Osobiście

Punkt Informacyjny dla Pacjenta:
Poniedziałek............07:30-17:00
Wtorek....................07:30-15:00
Środa.....................07:30-15:00
Czwartek................07:30-15:00
Piątek.....................07:30-15:00

Dział Administracji i Logistyki:
Poniedziałek............07:30-15.30
Wtorek....................07:30-15.30
Środa.....................07:30-15.30
Czwartek................07:30-15.30
Piątek......................07:30-15.30

Pocztą

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

 ul. Poniatowskiego 26
08-110 Siedlce

Pocztą elektroniczną (e-mail) informacja@szpital.siedlce.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać

Punkt Informacyjny
nr tel. 25 64 03 585 

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać poniżej.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.
Dokumentację medyczną  wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości.
Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta w Punktach Informacyjnych w Siedlcach i w Rudce lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci papierowej jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem z wyjątkiem udostępnienia dokumentacji medycznej:

  •  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  •  w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  •  organom rentowym i osobom zainteresowanym w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  •  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badan Medycznych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu jest bezpłatne.

 

Cennik udostępniania dokumentacji

 

adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet