Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

REGON : 141944750
NIP: 821-25-77-607

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000336825

Kapitał zakładowy: 220 980 000,00 złotych

tel. (25) 640 32 00 , fax. (25) 640 32 24
e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl

Adres E-puap
/MSWSiedlce/skrytka
/MSWSiedlce/SkrytkaESP

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A.- 32 1440 1101 0000 0000 1598 0397

Informacja dla pacjenta dotycząca RODO - monitoring wizyjny - Pobierz