Sekretariat medyczny tel. (25) 640 35 12
Ordynator tel. (25) 640 35 12
Lekarze tel. (25) 640 35 13
Pielęgniarki tel. (25) 640 35 17
e-mail: urologia@szpital.siedlce.pl

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Ordynator Oddziału: 

Lek. Tadeusz Dmowski - specjalista urolog, lekarz chirurgii ogólnej

Zastępca Ordynatora Oddziału:

Dr n. med. Piotr Kania – specjalista urolog FEBU

Pielęgniarka Oddziałowa:

Iwona Kiełczykowska – mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej:

Iwona Kluczek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Zespół pielęgniarski stanowią 23 osoby.

Liczba łózek 26 w tym sala pooperacyjna 7 stanowiskowa.

Odział Urologii funkcjonuje od 1996 roku. Od 2015 roku nosi nazwę: Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej. Po całkowitej przebudowie i odnowieniu w 2019 roku dysponuje 26 łóżkami w salach jedno- dwu- i trzyosobowych w większości z pełnym węzłem sanitarnym. W obrębie oddziału mieści się nowocześnie wyposażona sala operacyjna do operacji endoskopowych i siedmiostanowiskowa sala pooperacyjna z intensywnym nadzorem. Jednostka dysponuje pełnym dostępem do centralnego bloku operacyjnego z prededykowaną salą do laparoskopowych zabiegów w trójwymiarze i operacji ze wsparciem robotycznego systemu Da Vinci. Z oddziałem współpracuje poradnia urologiczna, pracownia endoskopii urologicznej gdzie wykonywane są zabiegi w trybie ambulatoryjnym oraz pracownia urodynamiki.

Zakres świadczonych usług obejmuje nowoczesną diagnostykę urologiczną w tym diagnostykę czynnościową, ultrasonograficzną i radiologiczną oraz pełen profil zabiegów operacyjnych w urologii  - od klasycznych operacji otwartych, przez zabiegi endoskopowe po zaawansowaną laparoskopię trójwymiarową i wspomagane systemem robotycznym daVinci operacje małoinwazyjne.

Jednostka od lat specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego szczególnie intensywnie rozwijając małoinwazyjne metody leczenia onkologicznego.
Zakres małoinwazyjnego laparoskopowego leczenia onkologicznego to:

·         operacje raka prostaty – prostatektomia laparoskopowa również z zaoszczędzeniem pęczków nerwowych co daje szansę na powrót funkcji seksualnych,

·         operacje nowotworów nerek – całkowite usunięcie narządu (nefrektomia laparoskopowa) jak i operacje organooszczędzające – usunięcie tylko guza z pozostawieniem nerki (NSS laparoskopowy) wspomagane nowoczesną ultrasonografią śródoperacyjną,

·         operacje usunięcia pęcherza moczowego z powodu raka naciekającego  – otwarta i laparoskopowa cystektomia z wytworzeniem zastępczego odprowadzenia  moczu poprzez wstawkę jelitową i jelitowy pęcherz zastępczy.

·         pozostałe operacje rekonstrukcyjne w przypadku zwężeń moczowodu na różnym poziomie

Operacje laparoskopowe wykonywane są w technice trójwymiarowej 3D również z wykorzystaniem robotycznego pozycjonera kamery co umożliwia zwiększenie precyzji operacji.

Oddział był inicjatorem wprowadzenia do armamentarium operacyjnego szpitala zabiegów z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci®. Po pełnym cyklu szkoleń w ośrodkach zagranicznych specjaliści z oddziału wykonali pod koniec 2019 roku jako pierwsi w szpitalu operacje w asyście robota  - laparoskopowe prostatektomie (RARP – robot assisted radical prostatectomy).  

Ponadto rutynowo w oddziale wykonywane są operacje w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet (TVT, TOT), kamicy nerkowej (PCNL) oraz kamicy moczowodowej (URS) w tym nowoczesną metodą ureterorenoskopii giętkiej (fURS/RIRS) również z wykorzystaniem lasera. Endoskopowe leczenie guzów pęcherza moczowego (TURBT, TURBTiS) oraz przezcewkowe operacje prostaty (TURP, TURPiS) są wykonywane poprzez bardzo bezpieczną dla pacjenta resekcję bipolarną. W przypadku nieinwazyjnych i śródnabłonkowych guzów pęcherza moczowego istniej możliwość zastosowania diagnostyki fotodynamicznej PDD. Pacjenci cierpiący z powodu nawrotowych zwężeń cewki moczowej są poddawani operacjom rekonstrukcyjnym cewki moczowej również z użyciem przeszczepu z błony śluzowej z policzka.

W ścisłym związku z oddziałem na poziomie - 1 funkcjonuje Poradnia Urologiczne i Pracownia Endoskopii Urologicznej, gdzie wykonywane są liczne procedury diagnostyczne:  w przypadku podejrzenia raka stercza (biopsje stercza w znieczuleniu – w tym biopsja oparta na fuzji przezodbytniczego badania ultrasonograficznego TRUS i obrazowania wieloparametrycznym rezonansem magnetycznym mpMRI), diagnostyka nietrzymania moczu i zaburzeń czynnościowych w oddawaniu moczu (badania urodynamiczne), wykonywane są również badania cystoskopowe w diagnostyce guzów pęcherza moczowego. 

Oddział był inicjatorem i organizatorem znanych i cenionych w Polsce Podlaskich Warsztatów Laparoskopowych im. prof. Wojtka Gontarza w latach 2001 -  2003. Obecnie w oddziale odbywają się cyklicznie „Uro-onkologiczne warsztaty laparoskopowe w 3D, z wykorzystaniem robotycznego pozycjonera kamery VikY”, które gromadzą urologów i adeptów urologii z całego kraju.

Placówka jest jednym z ośrodków w Polsce, któremu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przyznało uprawnienia do kształcenia w technikach laparoskopowych  i posiadaja akredytację uprawniającą do kształcenia specjalistów w dziedzinie urologii. 
Zespół oddziału systematycznie szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje. Lekarze oddziału opublikowali liczne prace naukowe w krajowych i zagranicznych czasopismach. Ponadto są autorami prezentacji i wykładów na krajowych oraz zagranicznych kongresach i sympozjach naukowych.

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach monitorujących usługi medyczne, w zestawieniu rankingu tygodnika „Wprost” z 2017 roku został sklasyfikowany na 8 pozycji z ponad 130 ośrodków urologicznych w Polsce.