Badania diagnostyczne wykonują wysokiej klasy specjaliści na najnowszej generacji sprzęcie renomowanych firm. Rocznie wykonywanych jest ok. 500 000 badań.

Pracownie posiadają certyfikat jakości oraz uczestniczą w programach kontroli jakości.

Pracownie diagnostyczne działające przy poradniach specjalistycznych:

 • Pracownia EEG
  Informacja tel. (25) 640 30 17
 • Pracownia EMG
  Informacja tel. (25) 640 32 60
 • Pracownia EKG
  Informacja tel. (25) 640 32 41
 • Pracownia Echokardiografii
  Informacja tel. (25) 640 32 41
 • Pracownia Audiologiczno - Otoneurologiczna
  Informacja tel. (25) 640 33 61
 • Pracownia Pleoptyczno - Ortoptyczna
  Informacja tel. (25) 640 35 50


Pracownie diagnostyczne działające przy oddziałach szpitalnych:

 • Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiografii
  Informacja tel. (25) 640 34 27
 • Pracownia Elektrofizjologii
  Informacja tel. (25) 640 34 86
 • Pracownia USG Serca
  Informacja tel. (25) 640 34 88
 • Pracownia Laserowa
  Informacja tel. (25) 640 34 76
 • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
  Informacja tel. (25) 640 34 76
 • Pracownia Urodynamiki
  Informacja tel. (25) 640 34 32

Inne komórki diagnostyczno - terapeutyczne:

 • Ośrodek Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów
  Informacja tel. (25) 640 30 01
 • Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej
  Informacja tel. (25) 640 34 86, (25) 630 35 93