Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
Szpital im. dr. Teodora Dunina, RUDKA, Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy

tel. (25) 67 53 722, (25) 67 53 728

e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl, rudkasekretariat@szpital.siedlce.pl