Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Lokalizacja: I piętro 

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: tel. 25 67 53 754

Kontakt e-mail: rudkarehabilitacja@szpital.siedlce.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. rehabilitacji:
Ilona Paprocka

Kierujący oddziałem:
lek. Grzegorz Michalczuk – specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa
Małgorzata Kowalczyk- lic. pielęgniarstwa, specjalizacja zachowawcza
tel. (25) 67 53 753

Świadczenia zdrowotne w oddziale udzielane są całodobowo.

Oddział liczy ogółem 80 łóżek, w tym:

 • oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej – 45 łóżek;
 • pododdział rehabilitacji neurologicznej – 25 lóżek;
 • pododdział rehabilitacji pulmonologicznej – 10 łóżek.


Wszystkie pomieszczenia są dostosowane dla pacjentów niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych. Pacjenci przebywają w 2-4 osobowych salach, znaczna część z oddzielnymi łazienkami. Dostępny jest pokój z bezpłatnym telewizorem. Dysponujemy sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do usprawniania pacjentów obejmowanych opieką rehabilitacyjną oraz łóżkami szpitalnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w poręcze ortopedyczne ułatwiające poruszanie się.

Gwarantujemy pomoc psychologa, zajęcia logopedyczne, terapii zajęciowej, które- prowadzone są w dostosowanych i wyposażonych pomieszczeniach oddziału. Dysponujemy możliwością konsultowania (w razie konieczności) w zakresie wszystkich specjalności zlokalizowanych w szpitalu.

Przyjęcie do oddziału rehabilitacyjnego, pododdziału rehabilitacji neurologicznej, pododdziału rehabilitacji pulmonologicznej:
1. Pacjenci przyjmowani są do oddziału na podstawie pisemnego skierowania na rehabilitację wraz z dołączoną kopią aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie.
2. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w dniu  przyjęcia na oddział.
3. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich.
4. Skierowanie:

– na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

– na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane przez:

 • lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub
  lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej,

– na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez:

 • lekarza oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego,
 • lekarza poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej, alergologicznej.

5. W przypadku nie możności udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. Podczas rejestracji (gabinet pielęgniarki oddziałowej – I piętro centralna część oddziału rehabilitacyjnego) Pacjent otrzymuje informację o przewidywanym terminie przyjęcia do oddziału.

6. Pacjent wpisany na listę oczekujących ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl

8. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa


W ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej w oddziale w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej leczeni są pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności po:

 • urazach;
 • zabiegach operacyjnych;
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych

– którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed - i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej zależny jest od względów medycznych oraz konieczności osiągnięcia celu leczniczego.                    

 

Rehabilitacja neurologiczna


Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej:

 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe,
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła.


Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych oraz zaburzeń obwodowego układu nerwowego zależny jest od względów medycznych i konieczności osiągnięcia celu leczniczego.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej przewlekłej – raz w roku kalendarzowym.

 

Rehabilitacja pulmonologiczna


Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
 • rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
 • POChP;
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
 • astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydozę;
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.


Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej podyktowany jest względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet