Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Lokalizacja: I piętro 

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat: tel. 25 67 53 754

Kontakt e-mail: rudkarehabilitacja@szpital.siedlce.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. rehabilitacji:
Ilona Paprocka

Kierujący oddziałem:
lek. Grzegorz Michalczuk – specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa
Małgorzata Kowalczyk- lic. pielęgniarstwa, specjalizacja zachowawcza
tel. (25) 67 53 753

Świadczenia zdrowotne w oddziale udzielane są całodobowo.

Oddział liczy ogółem 80 łóżek, w tym:

 • oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej – 45 łóżek;
 • pododdział rehabilitacji neurologicznej – 25 lóżek;
 • pododdział rehabilitacji pulmonologicznej – 10 łóżek.


Wszystkie pomieszczenia są dostosowane dla pacjentów niepełnosprawnych, pozbawione barier architektonicznych. Pacjenci przebywają w 2-4 osobowych salach, znaczna część z oddzielnymi łazienkami. Dostępny jest pokój z bezpłatnym telewizorem. Dysponujemy sprzętem i aparaturą medyczną niezbędną do usprawniania pacjentów obejmowanych opieką rehabilitacyjną oraz łóżkami szpitalnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w poręcze ortopedyczne ułatwiające poruszanie się.

Gwarantujemy pomoc psychologa, zajęcia logopedyczne, terapii zajęciowej, które- prowadzone są w dostosowanych i wyposażonych pomieszczeniach oddziału. Dysponujemy możliwością konsultowania (w razie konieczności) w zakresie wszystkich specjalności zlokalizowanych w szpitalu.

Przyjęcie do oddziału rehabilitacyjnego, pododdziału rehabilitacji neurologicznej, pododdziału rehabilitacji pulmonologicznej:
1. Pacjenci przyjmowani są do oddziału na podstawie pisemnego skierowania na rehabilitację wraz z dołączoną kopią aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie.
2. Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej, oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy, w dniu  przyjęcia na oddział.
3. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich.
4. Skierowanie:

– na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

– na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane przez:

 • lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub
  lekarza poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej,

– na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez:

 • lekarza oddziału pulmonologicznego, torakochirurgicznego, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego,
 • lekarza poradni chorób płuc, rehabilitacyjnej, alergologicznej.

5. W przypadku nie możności udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących. Podczas rejestracji (gabinet pielęgniarki oddziałowej – I piętro centralna część oddziału rehabilitacyjnego) Pacjent otrzymuje informację o przewidywanym terminie przyjęcia do oddziału.

6. Pacjent wpisany na listę oczekujących ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl

8. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa


W ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej w oddziale w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej leczeni są pacjenci, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności po:

 • urazach;
 • zabiegach operacyjnych;
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych

– którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed - i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej zależny jest od względów medycznych oraz konieczności osiągnięcia celu leczniczego.                    

 

Rehabilitacja neurologiczna


Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej:

 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe,
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła.


Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych oraz zaburzeń obwodowego układu nerwowego zależny jest od względów medycznych i konieczności osiągnięcia celu leczniczego.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej przewlekłej – raz w roku kalendarzowym.

 

Rehabilitacja pulmonologiczna


Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.

Do rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych kierowani są w szczególności świadczeniobiorcy cierpiący na:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach z zaburzeniami wentylacji;
 • rozedmę i pylicę płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
 • POChP;
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
 • astmę oskrzelową, po zaostrzeniach;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydozę;
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.


Pacjenci usprawniani są przez 6-dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej podyktowany jest względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler