Sekretariat medyczny - tel. (25) 64 03 486, 236   fax (25) 64 03 439
Ordynator tel. (25) 64 03 486

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są od poniedziałku do piątku

 • pokój lekarski strona A w godzinach 11:00 - 13:00 pod numerem telefonu 25 64 03 387
 • pokój lekarski strona B w godzinach 11:00 - 13:00 pod numerem telefonu 25 64 03 492
 • gabinet ordynatora w godzinach 10:00 - 12:00 pod numerem telefonu 25 64 03 014.

Lekarze odcinek "A" tel. (25) 64 03 387, Lekarze odcinek "B" tel. (25) 64 03 492

HOLTER - (25) 64 03 427


Pielęgniarki odcinek "A" tel. (25) 64 03 592, Pielęgniarki odcinek "B" tel. (25) 64 03 491
Sala R tel. (25) 64 03 437
e-mail: kardiologia@szpital.siedlce.pl

Ordynator Oddziału: lek. Irena Jodkowska
specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
TEL. (25) 64 03 486

Zastępcy Ordynatora Oddziału:
lek. Paweł Okorski –specjalizacja z kardiologii
lek. Paweł Winter -  specjalizacja z kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Gochnio
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

Tet. (25) 64 03 438

 

1. Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej
Kierownik: lek. Marcin Łyczywek
specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

2. Ośrodek Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
Kierownik: lek. Irena Jodkowska
specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Sekretariat tel. (25) 640 34 86, (25) 640 35 93, 492

 • Pracownia Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiologii

3. Pracownia Echokardiografii
Akredytacja Klasy B Sekcji Echokardiografii PTK AEP nr B047/2020

Kierownik: lek. Paweł Okorski
specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Akredytacja indywidualna Sekcji Echokardiografii PTK EAI nr 447/2019
Tel. (25) 6403486, (25) 6403236

Liczba łóżek: 57 (w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego)

Oddział funkcjonuje od 1994 roku. Sale chorych 1-2 i 3 łóżkowe z pełnym zapleczem sanitarnym. Dodatkowo w skład oddziału wchodzą: Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Pracownia Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej, Pracownia Elektrofizjologii oraz Pracownia USG Serca. W oddziale wykonuje się wiele nowoczesnych badań: ECHO-kardiografia z kolorowym Dopplerem, ECHO- kardiograficzne próby obciążeniowe, ECHO p/przełykowe (TEE), w tym w obrazie trójwymiarowym 3D, próby wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym, 24 - godzinne monitorowanie EKG (Holter) i ciśnienia (ABP), inwazyjne badanie elektrofizjologiczne, stymulację przezprzełykową, ocenę późnych potencjałów EKG, test pochyleniowy (TILT), istnieje możliwość przedłużonej rejestracji EKG metodą EVENT-Holtera. Wszystkie wymienione techniki diagnostyczne i terapeutyczne zostały wdrożone po raz pierwszy na terenie byłego województwa siedleckiego.
W Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej prowadzi się nowoczesne monitorowanie funkcji życiowych, co pozwala na leczenie stanów zagrożenia życia na najwyższym poziomie.
Od 1995 roku przy oddziale działa Ośrodek Implantacji Stymulatorów, w którym wykonuje się powyżej 300 implantacji stymulatorów rocznie a od grudnia 2009 r. implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) u chorych z zaburzeniami rytmu zagrażającymi życie. W ramach Poradni Kardiologicznej funkcjonuje gabinet kontroli stymulatorów.
W marcu 2006 otwarty został Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej, w którym wykonywane są planowe procedury (koronarografia, bypassografia, ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS), badanie czynnościowe przepływu wieńcowego (FFR), angioplastyka ze stentowaniem tętnic wieńcowych, rotablacja wieńcowa, udrożnienie przewlekłych niedrożności tętnic wieńcowych (CTO). Od listopada 2007 r. uruchomiono ostry dyżur hemodynamiczny dla Siedlec oraz okolicznych powiatów (Węgrów, Sokołów Podlaski, Łosice, Łuków, Siemiatycze), dzięki czemu dla mieszkańców naszego regionu dostępne jest nowoczesne leczenie zawału serca. W 2014r. uruchomiony został Tomograf Komputerowy 64 rzędowy z opcją kardiologiczną z możliwością wykonania angio CT naczyń wieńcowych.
W czerwcu 2014r. otwarta została Pracowania Elektrofizjologii, w której wykonywane są procedury z zakresu elektrofizjologii (badania elektrofizjologiczne, zabiegi ablacji oraz implantacje stymulatorów resynchronizujących CRT-D/CRTP) u pacjentów z niewydolnością serca. Od 2021 roku wykonywane są równiez zabiegi krioablacji.
Oddział zorganizował ponad 35 konferencji dydaktyczno-naukowych. Asystenci Oddziału uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Oddział posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest powyżej 4000 pacjentów, w tym ok. 800-900 z ostrym zespołem wieńcowym. Od początku prowadzona jest systematyczna i ścisła współpraca z klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi w Warszawie. Oddział rozwija się zwiększając liczbę oraz zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych dla stale wzrastającej liczby pacjentów.

W celu zgłoszenia pacjenta do:
1. Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej na Koronarografię lub Angioplastykę Tętnic Wieńcowych - należy pobrać zgłoszenie <ZGŁOSZENIE - pobierz> Wypełnione zgłoszenie można przesłać pocztą na adres Oddziału, fax nr 25 64 03 236 lub e-mail: kardiologia@szpital.siedlce.pl

2. Ośrodka Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
- na Badanie Elektrofizjologiczne lub Ablację – należy pobrać zgłoszenie na badanie elektrofizjologiczne lub ablację <ZGŁOSZENIE - pobierz> wypełnione zgłoszenie po podpisaniu przez lekarza kierującego należy przesłać pocztą na adres oddziału. W sytuacjach nagłych dodatkowo faxem na numer 25 6403236 lub e-mailem na adres: elektrofizjologia@szpital.siedlce.pl
Uwaga!!! W przypadku kierowania pacjenta na Badanie Elektrofizjologiczne lub Ablację proszę o zapoznanie się z dodatkową informacją <Informacja dla Lekarzy Kierujących - pobierz>

- do Implantacji Układu Stymulującego Serce należy pobrać zgłoszenie do Implantacji Układu Stymulującego Serce <ZGŁOSZENIE - pobierz> wypełnione zgłoszenie po podpisaniu przez lekarza kierującego należy przesłać pocztą na adres oddziału. W sytuacjach nagłych dodatkowo faxem na numer 25 6403236 lub e-mailem na adres: elektrofizjologia@szpital.siedlce.pl

3. Pracowni Echokardiografii

 • echokardiografia dobutaminowa nalezy pobrać  <ZGŁOSZENIE pobierz>, wypełnione  po podpisaniu przez lekarza kierującego nalezy przesłać pocztą na adres oddziału. W sytuacjach nagłych dodatkowo faxem na numer 25 6403236 e-mailem na adres : kardiologia@szpital.siedlce.pl
  Echokardiografia dobutaminowa  Więcej przeczytasz TUTAJ
                                                         Zgoda pacjenta TUTAJ
 • echokardiografia przezprzełykowa -należy pobrać zgłoszenie na echokardiografię przezprzełykową <ZGŁOSZENIE - pobierz> wypełnione zgłoszenie po podpisaniu przez lekarza kierującego należy przesłać pocztą na adres oddziału. W sytuacjach nagłych dodatkowo faxem na numer 25 6403236 lub e-mailem na adres: kardiologia@szpital.siedlce.pl
  Echokardiografia przezprzełykowa Więcej przeczytasz TUTAJ
                                                            Zgoda Pacjenta TUTAJ