Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce.

2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, tel. 25 640 34 04, adres poczty elektronicznej: iod@szpital.siedlce.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
W przypadku wyrażenia przez Państwo zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach powadzonych przez okres najbliższych 12. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane
 do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich  kopi, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych

Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet