Zapamiętaj !

Wykrycie nowotworu we wczesnej fazie rozwoju pozwala na całkowite jego wyleczenie.
Weź udział w badaniach przesiewowych dla wykrycia nowotworów złośliwych.

ZAPRASZAMY
do udziału w BEZPŁATNYM
Programie przesiewowym raka jelita grubego w systemie oportunistycznym

miejsce realizacji programu:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach Sp. z o.o.
Zakład Endoskopii
ul. Poniatowskiego 26 – niski parter

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU

- osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
- osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
- osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób. Następne badania nadzorcze – powinny być finansowane z innych źródeł. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie nadzorcze co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
-  osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Niniejszy program finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób.

NA CZYM POLEGA BADANIE

Kolonoskopia to badanie, które umożliwia obejrzenie wnętrza jelita grubego przy użyciu giętkiego przyrządu wyposażonego w kamerę i źródło światła (kolonoskop). Jest to badanie bezpieczne, które w szczególnych przypadkach może się odbyć w znieczuleniu – wymagane są wtedy aktualne badania krwi. Badanie przesiewowe polega na wykonaniu pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauchina.
Kolonoskopia przesiewowa obejmuje również:
- pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy
- usunięcie polipów wielkości do 15 mm
Wszystkie wycinki i usunięte w ramach badań polipy poddawane są badaniu histopatologicznemu. Pacjenci otrzymują opisy histopatologiczne wraz z zaleceniami co do dalszego leczenia lub nadzoru w przyszłości.

ZAPISY

Na badanie można rejestrować się od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
-  telefonicznie pod nr tel. 663 417 296 
-  osobiście w Zakładzie Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego  im. św Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 
-  przesłać wypełnioną ankietę pocztą elektroniczną na adres: sdw.pbp@gmail.com

Na  badanie kolonoskopii profilaktycznej można zapisać się po wypełnieniu ankiety będącej jednocześnie skierowaniem. Ankietę można wypełnić samodzielnie lub otrzymać w czasie pobytu/wizyty w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

AnkietaPOBIERZ.

Przygotowanie do badania – POBIERZ

Istnieje możliwość nieodpłatnego otrzymania preparatu do oczyszczenia jelita oraz wykonania badania w znieczuleniu.

Dodatkowe informacje dotyczące programu i badania są dostępne również na stronie:

http://pbp.org.pl/

http://pbp.org.pl/kolonoskopia/