Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w  Siedlcach Sp. z o.o. będący organizatorem kształcenia podyplomowego  pielęgniarek i położnych zaprasza do udziału w kursach:  kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających.

Kształcenie podyplomowe prowadzone jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych regulujących obszar kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, oraz obowiązujące programy kształcenia, dostępne na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – www.ckppip.edu.pl

Do kursu może przystąpić pielęgniarka / położna, która spełnia następujące warunki:

  • posiada prawo wykonywania zawodu,
  • dokona rejestracji i wyboru kursu w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) - www.smk.ezdrowie.gov.pl
  • złoży w wyznaczonym terminie:

                      - poprawnie wypełniony wniosek zgłoszenia uczestnictwa w kursie

                      - wniosek na kurs kwalifikacyjny  

                      - wniosek na kurs specjalistyczny

                      - kopię  prawa wykonywania zawodu,

                      - zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż

                        w zawodzie ( dotyczy kursu kwalifikacyjnego )

Organizator powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne. Postępowanie to obejmujące: ocenę wymogów formalnych na podstawie przedstawionych danych, przeprowadzenie egzaminu wstępnego jeżeli liczba uczestników przekracza liczbę miejsc na kursie lub program kursu przewiduje przeprowadzenie egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji kształcenia w Regulaminie kursów.

 

Osoby do kontaktu :

Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej:

Panek Urszula, e-mail: upanek@szpital.siedlce.pl

Urban Aneta, e-mail: aurban@szpital.siedlce.pl

 
Mazowiecki  Szpital  Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o.

Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej

08 - 110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26

tel. (25) 64-03-575, kom. 693-931-895; 

fax 25 64 03 224

www.szpital.siedlce.pl

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet