Kierownik Bloku Operacyjnego: mgr Beata Żaczek
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Pielęgniarka Oddziałowa: Bożena Stopczyńska
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

tel. (25) 640 33 56


Lekarze tel. (25) 640 35 37
Pielęgniarki tel. (25) 640 33 55
Sala pooperacyjna tel. (25) 640 33 57
e-mail: blokoperacyjny@szpital.siedlce.pl

 

Blok Operacyjny jest jedną z komórek Szpitala o bardzo złożonej strukturze. W obrębie bloku pracuje kilka zespołów pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych, lekarzy zabiegowych różnych specjalności, lekarzy anestezjologów oraz personel administracyjny i sprzątający. Można te grupy podzielić na większe zespoły, tj. operacyjny, anestezjologiczny i dodatkowy. Każdy z nich ma rożne zadania (znieczulanie, operowanie, zarządzanie czy sprzątanie), ale wszyscy zmierzają do jednego celu – pomyślnego wykonania operacji w bezpiecznym znieczuleniu, w higienicznych warunkach, pod fachową opieką wysokiej klasy doświadczonych lekarzy specjalistów, z wieloletnim stażem i wyspecjalizowanych 34 pielęgniarek instrumentariuszek oraz 40 pielęgniarek anestezjologicznych. 

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną część Szpitala pracującą w systemie 24 godzinnym, której zadaniem jest wykonywanie zabiegów operacyjnych dla oddziałów zabiegowych oraz innych w razie potrzeby.

Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi z zakresu okulistyki, laryngologii, ortopedii oraz neuroortopedii,  chirurgii ogólnej i naczyniowej, urologii, ginekologii, chirurgii i traumatologii dziecięcej.

Organizacja pracy na Bloku Operacyjnej pozwala na to aby  personel, instrumentarium i inny niezbędny sprzęt były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu o każdej porze każdego dnia.

Zabiegi operacyjne wykonywane są w trybie planowym, przyspieszonym, pilnym i natychmiastowym.

Planowe zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesne stoły operacyjne w tym jeden dla pacjentów bariatrycznych, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, oraz inny sprzęt wykorzystywany w trakcie operacji.

Na każdej z sal znajduje się wysokiej klasy aparatura anestezjologiczna. zapewniająca śródoperacyjne monitorowanie parametrów wydolności krążeniowo-oddechowej, stopnia zwiotczenia oraz sedacji pacjenta.

Nowoczesny sprzęt umożliwia posługiwanie się współczesnymi metodami dobranymi stosownie do rodzaju choroby i stanu pacjenta. Są to zarówno techniki małoinwazyjne, takie jak endoskopia, laparoskopia jak i tradycyjne.

Na szybkość i precyzję wykonywanych zabiegów operacyjnych wpływa nowoczesny, zaawansowany technologicznie sprzęt i aparatura medyczna: 2 cyfrowe aparaty rentgenowskie z ramieniem C, 3 cyfrowe mikroskopy operacyjne, aparaty do elektrokoagulacji, zestawy do endoskopowych operacji zatok u dzieci i u dorosłych, tory wizyjne do operacji laryngologicznych, ortopedycznych, chirurgicznych, ginekologicznych i urologicznych, w tym system laparoskopowy ze zobrazowaniem trójwymiarowym (3D) oraz system śródoperacyjnego obrazowania zmian nowotworowych, pozostałe rozbudowane instrumentarium.

Podczas operacji, w razie konieczności, wykonywane są śródoperacyjne badania histopatologiczne.

Po operacji, pacjenci trafiają lub na salę wybudzeń lub na sale pooperacyjne do macierzystych oddziałów, celem dalszego monitorowania parametrów życiowych.

Rocznie na Bloku Operacyjnym wykonywanych jest około 8 000 zabiegów.