Szkoła Promocji Zdrowia powstała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach 01.09.1999 roku. Autorski program z przedmiotu promocja zdrowia skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Treści nauczania obejmują zagadnienia dotyczące m.i. udzielania pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób, rehabilitacji, mikrobiologii, psychologii, żywienia, metod diagnozowania i leczenia chorób. Lekcje prowadzone są przez pracowników szpitala (mgr psychologii, mgr pielęgniarstwa, lekarzy, rehabilitantów, mikrobiologów).

Uczestnicy zajęć to młodzież z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałemi Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Zajęcia odbywają się w szpitalu raz w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne. W ramach zajęć uczniowie poznają funkcjonowanie szpitala odwiedzając zakłady, pracownie diagnostyczne i oddziały. Uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do jednostek medycznych o różnym profilu działalności (np. uzdrowisk, pogotowia ratunkowego).

Koordynator programu Szkoła Promocji Zdrowia:
mgr Małgorzata Szczęśniak
tel. (025) 640 35 75

Zespół prowadzący zajęcia:
mgr Aneta Urban - opiekun medyczny
mgr Justyna Majek - Kryńska
mgr Małgorzata Mielczarek
mgr Agnieszka Wąsowska
mgr Małgorzata Szczęśniak
mgr Anna Januszewska
mgr Agnieszka Giza
mgr Justyna Zdzieborska

Cele programu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
  • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
  • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
  • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
  • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
  • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Od 2001 roku odbywa się Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia, gdzie młodzież z województwa mazowieckiego prezentuje swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdrowego stylu życia. Uczniowie szkoły w olimpiadach zajmują czołowe miejsca. Świadczy to o ich zainteresowaniu sprawami zdrowia oraz potwierdza, że program spełnia swoją rolę.

Fotorelacje

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet