31 maja 2019 r w godzinach od 12:00 do 17:00 na Placu im. gen. Wł. Sikorskiego w Siedlcach odbył się piknik rodzinny „Zdrowie dla wszystkich” zorganizowany przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Już po raz drugi spotkaliśmy się z mieszkańcami Siedlec i okolic, którzy licznie uczestniczyli w naszym evencie zdrowotnym.

Celem głównym tego wydarzenia było podjęcie działań zmierzających do przekazania informacji dotyczących edukacji i profilaktyki w zakresie uzależnień psychoaktywnych i behawioralnych oraz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. Tegoroczny piknik wpisał się w obchody  Światowego Dnia bez Papierosa, którzy przypada na 31 maja.

Piknik otworzyli przedstawiciele organizatorów: Janina Ewa Orzełowska  - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Magdalena Sałata Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przedstawiciele Biura Promocji Zdrowia Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – kierownik Eliza Śniegocka –Walkiewicz i Hanna Ajdukiewicz.

Pan Marcin Kulicki Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. otwierając piknik zachęcał uczestników do korzystania z badań profilaktycznych oraz porad edukacyjnych oferowanych przez szpital.

Głos zabrał również Pan Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, który podkreślił jak ważne jest dbanie o zdrowie oraz regularne badania i kontrola stanu zdrowia.

Uczestnicy pikniku korzystali z bezpłatnych badań i porad udzielanych przez profesjonalistów medycznych ze szpitala.  Porady lekarskie udzielane była przez lekarzy specjalistów: diabetologa Stanisława Pawełczaka i  kardiologa Michała Szubielskiego.

Pomiary diagnostyczne i badania jak: ciśnienie tętnicze, tętno, glikemia, cholesterol, kwas moczowy, hemoglobina glikowana, EKG wykonywały pielęgniarki: Marzena Gochnio, Agata Ornowska – Lenartowicz, Aldona Kozieł, Aneta Urban, Urszula Panek.
Dostępne również były porady dietetyka, które prowadziła Justyna Zdzieborska. Ponadto wsparcia psychologicznego udzielała psycholog Marta Kozaczuk.

Badania pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz poradnictwo antynikotynowe prowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach – Danuta Bondaruk i Anna Pawlusiewicz.
Uczniowie Szkoły Promocji Zdrowia wraz z koordynatorem Małgorzatą Szczęśniak prowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu higieny rąk, nauki pierwszej pomocy oraz zajęcia plastyczne dla dzieci i malowanie twarzy.

Na scenie naukę pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzili pielęgniarka Małgorzata Mielczarek oraz ratownik medyczny Paweł Skwierczyński.
Działania związane z organizacją i przebiegiem pikniku koordynowała Pani Anna Garucka Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki.

Do mobilnych pracowni (słuchobus, osteoporozobus) ustawiały się kolejki w celu wykonania przesiewowych badań słuchu oraz badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy.


Wspaniałe występy na scenie zaprezentowali artyści:
- grupa artystyczna pod kierunkiem Agnieszki Lipińskiej,
- uczniowie szkoły podstawowej nr 11 w Siedlcach pod kierunkiem pani Iwony Moskwiak,
- uczniowie szkoły podstawowej nr 6 pod kierunkiem pani Katarzyny Tarkowskiej,
- Zespół Wokalny Art Styl, działający w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem pani Urszuli Chruściel,
- freestyle z piłką zaprezentował Konrad Jasiński uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Ponadto wśród atrakcji dla dzieci znalazła się ścianka wspinaczkowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach przygotował miasteczko ruchu drogowego, po którym można było przejechać rowerem, jednocześnie ucząc się bezpiecznego zachowania na drodze.


Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego zaproponowali dzieciom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
w jeździe na motorowerze oraz wykazania się znajomością przepisów ruchu drogowego w konkursie.

Na uczestników pikniku czekały również dodatkowe bonusy. Na scenie odbyły się konkursy z nagrodami. Wręczali je: Eliza Śniegocka –Walkiewicz, Renata Waćkowska – Lotek, Anna Garucka, Małgorzata Szczęśniak w asyście maskotki Szkoły Promocji Zdrowia – Eko misia.


Dziękujemy uczestnikom pikniku za udział i pozytywne opinie. Zapraszamy na kolejne spotkania edukacyjne organizowane przez szpital.