Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
Karolina Olesińska- Marciniuk


Członkowie Rady Nadzorczej:
Dorota Lutomirska
Krzysztof Borkowski
Marcin Jakubowski