Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Piotr Szymanek


Członkowie Rady Nadzorczej:
Dorota Lutomirska
Krzysztof Borkowski
Marcin Jakubowski