Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Zygmunt Wielogórski


Członkowie Rady Nadzorczej:
Dorota Lutomirska
Krzysztof Borkowski
Paweł Środa