Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej prowadzi działania edukacyjne mające na celu umożliwienie poszczególnym osobom (chorym, ich rodzinom/opiekunom, pracownikom medycznym) i społeczności lokalnej zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

Zadania Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowotnej:

  • realizacja programów zdrowotnych wśród chorych, ich rodzin/opiekunów, pracowników ochrony zdrowia i społeczności lokalnej
  • prowadzenie edukacji ukierunkowanej na promocję zachowań prozdrowotnych, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie
  • tworzenie bazy organizacyjno-logistycznej dla realizacji szkoleń dla chorych i personelu medycznego
  • kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

Spośród powyższych działań na szczególną uwagę zasługuje Projekt Szpital Promujący Zdrowie i Wtorki z edukacją.

Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej tworzą:

Urszula Panek - Licencjat pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Aneta Urban - mgr pielęgniarstwa, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

 

Kontakt:
Budynek główny, niski parter
tel: (25) 64 03 575