Sekretariat medyczny tel. (25) 640 34 64
Ordynator tel. (25) 640 34 64
Lekarze tel. (25) 640 34 62
Pielęgniarki tel. (25) 640 34 53
e-mail: okulistyka@szpital.siedlce.pl

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Ordynator Oddziału: lek. Małgorzata Okuniewska- Kalicka
specjalista chorób oczu

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Wąsowska
specjalista Ist. z medycyny społecznej


Liczba łóżek - 10

Oddział Okulistyczny został otwarty w 1999 roku, zabezpiecza rozległy rejon leczniczy w zakresie diagnostyki oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń oczu.
Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest 1200 - 1400 osób. Wykonywanych jest ok. 1000 zabiegów operacyjnych, oraz udzielanych blisko 6000 porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Praca zabiegowo - operacyjna oddziału koncentruje się na operacjach przedniego i tylnego odcinka oka w tym zaopatrywanie urazów, jaskry, zaćmy, leczeniu schorzeń siatkówki. Operacje zaćmy przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym za pomocą zakupionego w 2016 r FAKOEMULSYFIKATORA FIRMY GEUDER MEGATRON S4 oraz nowego (2016 r.) mikroskopu operacyjnego firmy ZEISS LUMERA 300 z torem wizyjnym i możliwością zapisu cyfrowego każdego zabiegu operacyjnego.

Od lipca 2017 roku w oddziale wykonuje się również zabiegi witrektomii tylnej oraz zabiegi łączone fakowitrektomii z wykorzystaniem z wykorzystaniem najnowszej generacji aparatu EVA DORC z wejścia 25 ° G.

Celem podniesienia precyzji wyliczeń mocy wszczepianych soczewek wewnątrzgałkowych i osiągnięcia zamierzonego celu refrakcyjnego od grudnia 2016 r. pracujemy na nowym BIOMETRZE OPTYCZNYM FIRMY ZEISS IOL MASTER i AUTOKERATOREFRAKTOMETRZE NIDEK. Od listopada 2016 r. posiadamy nowy mikroskop do oceny patologii śródbłonka rogówki i pachymetrii firmy NIDEK oraz nowoczesny aparat do kriochirurgii zmian przednim odcinku oka.

Wszystkie procedury diagnostyczne i operacyjne w tym zwłaszcza operacje zaćmy wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ jak i komercyjnie.

Z oddziałem powiązanych jest ściśle 5 pracowni diagnostyczno –zabiegowych tj: Pracownia Angiografii Fluoresceinowej, Pracownia Laserowa, Pracownia OCT, Pracownia USG, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.

  1. Pracownia Angiografii Fluoresceinowej - zakupiona w 2012 r. najnowszej generacji cyfrowa funduskamerą Zeiss Visucam 500 pozwala na pełną diagnostykę obrazową patologii siatkówki, naczyniówki oraz na prowadzenie dokumentacji fotograficznej w jakości cyfrowej stwierdzanych patologii. W 2015 i 2016 roku w pracowni wykonano około 320 -350 badań angiograficznych. W ramach pracowni mamy możliwość konsultacji trudnych diagnostycznie obrazów angiograficznych na zasadach teleradiologii z posiadającym olbrzymie w tym zakresie doświadczenie ośrodkiem klinicznym w Warszawie.
  2. Pracownia Laseroterapii poaz laserem YAG – na którym wykonywane są irydotomie laserowe w jaskrze zamkniętego kąta kapsulotomie laserowe wzbogaciła się w grudniu 2016 roku o najnowszej generacji laser żółty mikropulsowy Firmy Iridex o długości fali 577 µm. Możliwości tego lasera to nowa jakość w leczeniu schorzeń oczu na świecie i w Polsce. Zakres pracy lasera w obszarze światła żółtego 577µm pozwala na używanie mniejszej mocy lasera do pojedynczej koagulacji co jest przyjaźniejsze i mniej bolesne dla pacjenta niż zabiegi laserem argonowym. Laser pracuje na lampie szczelinowej wysokiej rozdzielczości z światłem LED co daje operatorowi bardzo dokładny steroskopowy obraz leczonych patologii.Dzięki możliwości funkcji paternn tj. tworzenia i zaplanowania działania multispotowego uzyskuje się przy jednym naciśnięciu pedału lasera kilka do nawet 49 ognisk laserowych o tej samej energii rozłożonych równomiernie co optymalizuje i przyspiesza możliwość leczenia przy konieczności wykonywania panfotokoagulacji. Dzięki temu chcemy zwiększyć ilość wykonywanych obecnie zabiegów laserowych z około 900 rocznie o nawet 1/3. Laserem tym możemy wykonywać również tradycyjne zabiegi przeciwjaskrowe jak ALT. Innowacyjność Lasera Iridex polega na możliwości zastosowania tak zwanych mikropulsów tj. niewidocznych klinicznie i angiograficznie impulsów laserowych siatkówki znoszących czy zmniejszających obrzęk centralnej części siatkówki bez uszkodzenia plamki co dotąd było niemożliwe. Zabiegi z modułem MPLT to nowa jakość w leczeniu schorzeń centralnej siatkówki w połączeniu z iniekcjami doszklistkowymi preparatami anty-VEGF. Moduł mikropulsów pozwala na wykonywanie trabekuloplastyki laserowej o takiej charakterystyce jak SLT. Zabieg nazywa się MLT, polega na niewidocznym klinicznie działaniu na trabeculum obniżającym ciśnienie śródgałkowe nawet o 30%. Jest powtarzalny jak SLT i daje możliwość leczenia wczesnych postaci jaskry otwartego kąta.
  3. Pracownia OCT /Optyczna Koherentna Tomografia/ posiada jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakupiony w 2009 r aparatów SLO -OCT OPTOVUE do obrazowania i diagnostyki patologii rogówki z pachymetrią, kąta przesączania, jaskry i schorzeń siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem AMD. Rocznie wykonywanych jest niemal 1400 badań diagnostycznych.
  4. Pracownia USG z możliwością biometrii oraz oceny tylnego odcinka oka przy nieprzeziernych ośrodkach optycznych, w której wykonywanych jest rocznie 1000 badań diagnostycznych, a która wzbogaciła się od połowy 2014 r. w najwyższej jakości aparat do USG tylnego odcinka oka firmy ACCUTOME z projekcją A i B oraz sondą o wysokiej rozdzielczości do UBM – czyli biomikroskopii ultradźwiękowej dzięki której możliwa jest diagnostyka najdrobniejszych patologii w przedniej części oka.
  5. Gabinet zabiegowo-diagnostyczny obejmuje małe zabiegi jak: usuwanie gradówek, brodawek, kaszaków, skrzydlików, kępek żółtych oraz plastyki powiek i aparatu ochronnego oka.

Oddział dysponuje również perymetrami: kinetycznym i zakupionym w 2018 roku posiadającym najnowsze oprogramowanie komputerowe perymetrm statycznym firmy Frey, tonometrami bezkontaktowymi aplanacyjnymi, oftalmoskopami: bezpośrednim i obuocznym, posiada samodzielną, klimatyzawaną salę operacyjną w której wykonywane są przez pięć dni w tygodniu duże operacje okulistyczne jak operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepieniem zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych oraz operacje jaskry.

Od 2011 r. w oddziale prowadzimy leczenie pacjentów z wysiękowym AMD iniekcjami doszklistkowymi, co zwiększa szansę na widzenie dużej grupy pacjentów. Od 2015 r. pacjenci ci są leczeni zgodnie z wymogami programu NFZ leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Dbając o wysoki poziom naszych usług w oddziale kładzie się duży nacisk na szkolenie lekarzy (oddział posiada wymaganą akredytację), na kontakty z ośrodkami akademickimi oraz na udział w ogólnopolskich konferencjach okulistycznych.

W szpitalu funkcjonuje Poradnia Okulistyczna oraz Poradnia Leczenia Zeza w ramach, której prowadzone są ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne dzieci z zezem i niedowidzeniem. Poradnia Leczenia Zeza wzbogaciła się w 2016 r. o nowy AUTOREFRAKTOMETR przeznaczony głównie do badania dzieci.

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet