Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat medyczny tel. 25 64 03 060
Gabinet lekarski 1 - tel. 25 64 03 070
Gabinet lekarski 2 - tel. 25 64 03 069
Pielęgniarka Oddziałowa 25 64 03 061
Punkt  pielęgniarski Piętro 3  - tel. 25 64 03 068
Punkt pielęgniarski Piętro 2 - tel. 25 64 03 065

Izba Przyjęć  Oddziału Chorób Płuc tel. 25 64 03 128

Kierujący oddziałem:
lek.Przemysław  Malong – specjalista chorób płuc

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Marlena Rucińska

Zespół terapeutyczny tworzy:

8 lekarzy specjalistów chorób płuc, 1 lekarz specjalista onkologii klinicznej
31 pielęgniarek;
1 psycholog kliniczny.


Świadczenia zdrowotne w oddziale udzielane są całodobowo. Oddział liczy 45 łóżek.