Wykonywanie badań odbywa się na podstawie pisemnego skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Prosimy upewnić się, czy skierowanie na wykonanie badań jest wystawione poprawnie.Do wykonania poszczególnych procedur medycznych obowiązuje lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące listy znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

BADANIA ENDOSKOPOWE
Gastroskopia - pobierz
Kolonoskopia - pobierz

BADANIA KARDIOLOGICZNE
EKG - pobierz
Próba Wysiłkowa - pobierz
Holter Ekg - pobierz

BADANIA OKULISTYCZNE
Badanie na synoptoforze - pobierz
Zabiegi laserowe Angiografia OCT Usg - pobierz

BADANIA UROLOGICZNE
Badanie Urodynamiczne - pobierz
Uroflowmetria - pobierz
Uroflowmetria dzieci - pobierz
Cystometria dzieci - pobierz

PRACOWNIA ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ
Biopsja stercza (PCI) - pobierz

POZOSTAŁE BADANIA
ABR Latecje i Progi - pobierz
EEG - pobierz
EMG, ENG - pobierz
ENG-VNG - pobierz
WPW (wzrokowe potencjały wywołane) - pobierz
Cytologia - pobierz