Sekretariat medyczny tel. (25) 640 34 75
Ordynator tel. (25) 640 34 75
Lekarze tel. (25) 640 34 72, (25) 640 32 94
Pielęgniarki tel. (25) 640 34 78
e-mail: neurologia@szpital.siedlce.pl

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Ordynator Oddziału: lek. Elżbieta Siepko-Chazan - specjalista neurolog

Zastępcy Ordynatora Oddziału:
lek. Karolina Dzieżyc-Jaworska – specjalista neurolog
lek. Monika Morawiak- specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa: Anna Kaczorowska


Liczba łóżek: 36 (w tym - pododdział udarowy stanowi 16 łóżek, w ramach których 4 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego)

Oddział Neurologiczny funkcjonuje na terenie miasta Siedlce od 1978 r., w Szpitalu Wojewódzkim od 01.09.1994 r. Osobą tworzącą Oddział oraz jego Ordynatorem do 2002 r. była Maria Łyczywek- Zwierz. Od stycznia 2003 r. Ordynatorem Oddziału Neurologicznego jest dr n. med. Agata Włodek.

Oddział dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi dzięki doskonale wyposażonej pracowni tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pracowni USG oraz pracowni badań elektrofizjologicznych wykonującej EEG, EMG, WPW. W szpitalu funkcjonuje również Poradnia Neurologiczna dla Dzieci oraz Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych.

Dzięki tak szerokim możliwościom diagnostycznym, dostępie do nowoczesnych metod leczenia, rehabilitacji: ruchowej i mowy, profesjonalnej opiece pielęgniarskiej Oddział niesie pomoc szerokiej rzeszy pacjentów z województwa mazowieckiego. Od wielu lat uczestniczy w badaniach klinicznych oferując pacjentom nowe, niedostępne rutynowo, możliwości terapeutyczne m. in.:

  • badanie IST w latach 1993 - 1996 - dotyczyło oceny korzyści i ryzyka stosowania heparyny drobnocząsteczkowej w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu. Zrandomizowano 115 chorych (3 miejsce w Polsce), a na wynikach powyższego badania oparta została rozprawa
  • doktorska obecnej Ordynator, pani Agaty Włodek.
  • badanie MESS w latach 1996 - 2001 - dotyczyło leczenia pacjentów po pierwszym w życiu napadzie padaczkowym
  • badanie Ford Trial 1996 - 1998 - dodatkowa suplementacja żywieniowa u chorych z udarem mózgu
  • badanie MATCH w latach 2000 - 2003 - dotyczyło profilaktyki wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem aspiryny i klopidogrelu
  • badanie SAINT I w latach 2003 - 2005 - zastosowanie dożylnego leku neuroprotekcyjnego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
  • badanie PERFORM - w latach 2006-2010 - profilaktyka wtórna udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem terutrobanu
  • badanie SERENA - w latach 2009-2010 - dotyczyło leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z zastosowaniem ralfinamidu
  • badanie NAVIGATE ESUS w latach 2016-2017 - prewencja wtórna w udarze niedokrwiennym mózgu

Od 2007 r. Oddział prowadzi leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego mózgu, a od 2009 r. prowadzi leczenie stwardnienia rozsianego w ramach programu lekowego NFZ pierwszej i drugiej linii. W Oddziale prowadzony jest również program leczenia przetoczeniami immunoglobulin chorób neurologicznych. Oddział współpracuje z Klinikami Neurologicznymi i Neurochirurgicznymi, Kliniką Chirurgii Naczyniowej. Posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia szkolenia specjalistycznego lekarzy w zakresie neurologii.