Przyjęcia w Poradniach Specjalistycznych w ramach NFZ

 1. Zapisy do poszczególnych poradni specjalistycznych odbywają się na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę (nie dotyczy to Poradni: Ginekologiczno-Położniczej, Medycyny Pracy, Onkologicznej, oraz Zdrowia Psychicznego).
 2. Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty.
 3. Każdorazowa wizyta w Poradniach Specjalistycznych, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do poradni specjalistycznej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Pacjent może zapisać się osobiście telefonicznie, lub za pośrednictwem osób trzecich.
 5. Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu wizyty.
 6. Pacjent wpisany na listę oczekujących na poradę specjalistyczną na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie (nie później niż) do 14 dni roboczych licząc od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 7. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
 8. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu należy wypelnić, podpisać i złożyć w miejscu rejestracji formularz "Rezygnacja pacjenta z terminu".
 9. Pacjent zgłaszający się do lekarza specjalisty powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL oraz NIP pracodawcy ( w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy).


Rejestracje

Rejestracja - Budynek Główny
wejście od ul. Poniatowskiego 26, tel. 25 64 03 301 

Zapisy do poradni dla dorosłych oraz Poradni Chirurgicznej dla Dzieci.

Harmonogram Pracy Rejestracji:

 • Poniedziałek: 07:30-18:00
 • Wtorek: 07:30-18:00
 • Środa: 07:30-18:00
 • Czwartek: 07:30-18:00
 • Piątek: 07:30-17:00

Poradnie zlokalizowane są w Budynku Głównym (blok A) na pierwszym piętrze 

 

Rejestracja - nowy budynek
wejście od ul. Jana Pawła II,  tel. 25 64 03 301

Zapisy do poradni:

 • Nefrologicznej dla Dzieci
 • Neonatologicznej
 • Neurologicznej dla Dzieci
 • Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 • Psychologicznej dla Dzieci
 • Ginekologiczno-Położniczej

 

Rejestracja - Budynek Rehabilitacji
wejście od ul. Bema, tel. tel. 25 64 03 301

Zapisy do poradni:

 • Rehabilitacji Leczniczej

Harmonogram Pracy Rejestracji:

 • Poniedziałek: 07:30-18:00
 • Wtorek: 07:30-15:00
 • Środa: 07:30-18:00
 • Czwartek: 07:30-18:00
 • Piątek: 07:30-18:00

Poradnie zlokalizowane są w budynku Rehabilitacji (blok F) na parterze.

Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, lub nie posiadające skierowania na planowe leczenie ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez poradnię świadczenia zdrowotne. O obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych pacjenci są informowani przed przyjęciem.

 

Uwagi dodatkowe

Skierowanie od lekarza nie jest wymagane dla:

 • osób chorych na gruźlicę,
 • osób zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych i kombatantów,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • osoby do 18 roku życia u których stweirdzono ciężkie i niedwracalne upośledzenie albo nieuleczlną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych

Pacjent nie musi mieć skierowania do:

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

Do poszczególnych Poradni Specjalistycznych obowiązuje lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nfz.gov.pl

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet