Sekretariat:
tel. (25) 640 35 81

Kierownik Siedleckiego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii:
Dariusz Szychta
mgr rehabilitacji ruchowej
e-mail: dszychta@szpital.siedlce.pl

Koordynator:
Elżbieta Walczuk
magister fizjoterapii
tel.: (25) 640 33 67
email: ewalczuk@szpital.siedlce.pl

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ (wejście od ul. Bema)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 21:00

Zakład Rehabilitacji Leczniczej wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne, realizuje programy rehabilitacyjne dla pacjentów ambulatoryjnych oraz kontynuuje w warunkach ambulatoryjnych rozpoczęte w Szpitalu leczenie usprawniające.


Zakres świadczeń

Fizykoterapia:

 • elektroterapia (jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS, Kotz, Traberta, galwanizacje, elektrostymulacja),
 • magnetoterapia (niskiej i wysokiej częstotliwości),
 • ultradźwięki,
 • fonoforeza,
 • elektrofonoforeza
 • światłolecznictwo,
 • laseroterapia,
 • krioterapia miejscowa
 • krioterapia ogólnoustrojowa -KRIOKOMORA

Kinezyterapia:

 • ćwiczenia (bierne, czynne w odciążeniu, czynno-bierne, samowspomagane, czynne wolne, równoważne, propricepcji, na przyrządach (UGUL-e, rotory, szyny do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych, stoliki do ćwiczeń manualnych, cykloergometry rowerowe).
 • ćwiczenia według metod neurofizjologicznych (PNF, NDT Bobath dla dorosłych, NDT Bobath dla dzieci, Vojty, Ortopedyczna terapia manualna Kaltenborna i Evientha oraz wiele innych).
 • pracownicy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej posiadają uprawnienia do wykonywania plastrowania - KINEZIOTAPINGU

Masaż:

 • masaż klasyczny częściowy
 • masaż klasyczny całkowity
 • masaż podciśnieniowy (Vac)
 • masaż pneumatyczny (Boa)
 • masaż Shantala
 • drenaż limfatyczny

Hydroterapia: 

 • masaż podwodny całkowity
 • masaż podwodny częściowy,
 • masaż wirowy  kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • Aquavibron (masaż wibracyjny)

Ćwiczenia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży

 • W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej prowadzimy indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne - wczesne wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka, których celem jest wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka, tak aby uzyskało optymalny (potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej, To zadanie podejmują specjaliści w zakresie terapii ruchowej i opieki lekarskiej - w zależności od potrzeb dziecka - w oparciu o wnikliwą diagnozę deficytów i trudności dziecka, ale też i jego mocnych stron.
 • Wczesna diagnoza i terapia jest szansą dla dziecka na lepsze, bardziej skuteczne pokonywanie trudności rozwojowych tak, aby mogło lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych
 • W oparciu o specjalistyczne metody kinezyterapeutyczne prowadzimy również zajęcia indywidualne w zakresie wad postawy u dzieci i młodzieży.
 • Jeżeli są Państwo zaniepokojeni rozwojem dziecka, bądź chcą dowiedzieć się jak wspierać swoją pociechę wrozwoju, na co zwracać uwagę, a jakich czynności unikać, zapraszamy na konsultację z naszymi specjalistami.

Wizyta fizjoterapeutyczna:
Dokonywana przez uprawnionego fizjoterapeutę pierwsza diagnoza, która ma na celu zbadanie i terapię pacjenta oraz zaplanowanie procesu usprawniania. Czynności szczegółowe wchodzące w skład takiej wizyty mogą przedstawiać się następująco:

 • diagnostyka funkcjonalna pacjenta
 • kwalifikowanie do fizjoterapii
 • planowanie fizjoterapii
 • zlecanie wyrobów medycznych
 • dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych
 • nauczenie pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi
 • prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii
 • nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Informacje dla pacjenta:

 • Zapisy na zabiegi w Sekretariacie Zakładu.
 • Istnieje możliwość zapisania się na zabiegi telefonicznie (25) 640 35 81
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
 • Przyjmujemy pacjentów, których skierowania spełniają wymogi ustawy (o świadczeniach gwarantowanych w ramach NFZ).
 • Pacjentów obowiązuje pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni, i zmiana obuwia.
 • Każdy pacjent Zakładu Rehabilitacji Leczniczej ma możliwość skorzystania z indywidualnej zamykanej na klucz szafki na ubrania wierzchnie. Informacja o szatni oraz klucze do szafek dostępne są w Sekretariacie Zakładu.
 • Pacjentom, którzy przyjadą na zabiegi samochodem, na czas trwania rehabilitacji, przysługuje karta parkingowa. Koszt takiej karty to 70 zł (30 zł za parkowanie samochodu i 40 zł kaucji za kartę - zwracane po zakończeniu zabiegów).
 • Kartę można odebrać w biurze firmy obsługującej parking na podstawie zaświadczenia z sekretariatu Zakładu o terminie korzystania z zabiegów.

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej zatrudniona jest wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów:

 • 1 specjalista rehabilitacji ruchowej
 • 11 magistrów fizjoterapii
 • 1 magister rehabilitacji ruchowej
 • 2 licencjatów fizjoterapii
 • 9 techników fizjoterapii
 • 1 technik masażysta

W Szpitalu funkcjonuje również: Oddział Rehabilitacji, Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego prowadzący działalność w zakresie: protezowania, aparatownia, ortez, obuwia ortopedycznego oraz wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego i pomocniczego.

W naszym Szpitalu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie (płatność gotówką lub kartą).

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet