Sekretariat medyczny: tel. (25) 640 35 31
Ordynator tel. (25) 640 35 31
Lekarze tel. (25) 640 35 33
Pielęgniarki tel. (25) 640 35 35, (25) 640 35 36
e-mail: noworodki@szpital.siedlce.pl

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Ordynator Oddziału: lek. Magdalena Goławska
specjalizacja II ° z pediatrii, specjalizacja z neonatologii

Zastępca Ordynatora: lek. Justyna Krystyna Łygas
specjalizacja II° z neonatologii, specjalizacja z pediatrii

Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Czarnocka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego


Liczba łóżek: 24 stanowisk ( w tym 2 stanowiska intensywnej terapii noworodka)

Oddział funkcjonuje od 08.12.1998 roku. Posiada II stopień referencyjności w ramach programu opieki perinatalnej. Obejmuje swą opieką i leczeniem noworodki i wcześniaki powyżej 32 tygodnia ciąży. Posiada wydzielony pododdział patologii noworodka wyposażony w nowoczesny sprzęt, pozwalający ratować życie i zdrowie małych pacjentów.
Szpital wdrożył zasady nowoczesnej opieki położniczo-noworodkowej. W ramach akcji „Rodzić po ludzku" został wprowadzony system umożliwiający pozostawienie noworodka pod opieką matki. System "Rooming in" - "matka z dzieckiem " to wspólny pobyt matki i noworodka od urodzenia do wypisu, we wspólnym pokoju. Wspólny pobyt w oddziale to możliwość karmienia naturalnego - jedynego prawidłowego sposobu żywienia.

Oddział bierze udział w Programie Przesiewowego badania słuchu noworodków, programie nieinwazyjnego wsparcia oddechowego Infant - Flow oraz realizuje badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad wrodzonych serca.

W oddziale opieką medyczną objęte są również noworodki przyjmowane spoza oddziału (cześć septyczna). W tej części oddziału również możliwy jest nieodpłatny pobyt matki z dzieckiem, zapewniający ciągłość karmienia piersią.

W szpitalu funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna. Obejmuje ona opieką wszystkie noworodki wymagające kontynuacji leczenia i diagnostyki poza oddziałem w trybie ambulatoryjnym.

Oddział współpracuje z renomowanymi placówkami pediatrycznymi - Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Utrzymuje stały kontakt z Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. By zapewnić stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego i pielęgniarskiego, prowadzone są systematyczne szkolenia wewnątrzoddziałowe. Lekarze uczestniczą w sympozjach i konferencjach naukowych - podnoszą kwalifikacje zawodowe (specjalizacje II stopnia pediatrii i neonatologii). W obrębie oddziału prowadzony jest staż kierunkowy. Zespół oddziału aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wiodące ośrodki w Polsce.

Na oddziale wykonuje się następujące zabiegi i badania diagnostyczne:

 • Resuscytacja, wsparcie oddechowe respiratora, wsparcie oddechowe z nCPAP i INFANT FLOV
 • Monitorowanie pulsoksymetryczne, pomiar RR metodą nieinwazyjną
 • Fototerapia
 • Transfuzja wymienna i transfuzje uzupełniające
 • Częściowe żywienie parenteralne
 • Diagnostyka usg i rtg przyłóżkowe
 • Echokardiografia, EKG i z. m. Holtera
 • EEG
 • Całodobowa diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna
 • Diagnostyka serologiczna zakażeń CMV, Toxoplazmoza, HBs i inne
 • Diagnostyka podstawowa zaburzeń hormonalnych tarczycy, skrining metaboliczny, badanie przesiewowe słuchu

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet