Sekretariat medyczny tel. (25) 640 31 70
Ordynator tel. (25) 640 33 33
Pielęgniarki tel. (25) 640 34 46
e-mail: sor@szpital.siedlce.pl


Ordynator Oddziału: lek. Robert Sowiński
specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Anna Sobiczewska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego


Ilość łóżek: 11 stanowisk

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych przez całą dobę realizując następujące zadania:

 • Udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. (Definicja: stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym pojawieniu się objawów, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia)
 • Udziela świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrof.
 • Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie konieczności leczenia specjalistycznego.

Oddział składa się z obszarów: segregacji medycznej rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowego, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji, konsultacyjnego. Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zespołem operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz węzłem wewnątrz szpitalnej komunikacji pionowej. Oddział dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców sanitarnych.


Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Przyczyną nagłego zagrożenia zdrowotnego może być:

1. Ciężki uraz.
W konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
2. Nagły, szkodliwy wpływ środowiska.
Najczęstszą przyczyną mogą być: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
3. Ostre zatrucie.
Powodowanym najczęściej lekami, środkami chemicznymi w tym niespożywczymi alkoholami, gazami, używkami, pokarmami itp.
4. Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych.
Powodowane to może być nagłą chorobą układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją.
Przejawia się najczęściej:

 • nagłym bólem w klatce piersiowej,
 • nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
 • nagłą dusznością,
 • nagłym silnym bólem głowy,
 • nagłą utratą przytomności/zaburzeniami świadomości,
 • napadem drgawek,
 • nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy,
 • nagłym bólem brzucha,
 • uporczywymi masywnymi wymiotami,
 • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 • nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych,

Cytat ze stron NFZ: 

„ (…) Stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego jest np. : utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły, silny ból, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.”


5. Nagły gwałtowny poród.


Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/ewus-elektroniczna-weryfikacja-uprawnien-swiadczeniobiorcow/

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej
 • Porady specjalistycznej
 • Uzyskania pomocy socjalnej
 • Wypisania recepty
 • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego
 • Zmiany opatrunków
 • Wykonania iniekcji
 • Zdjęcia szwów z rany
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych
 • Wymiany cewników, itp.
 • Badań – za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, itp.

Stanowisko mazowieckiego NFZ:

"SOR nie udziela wszystkich świadczeń zdrowotnych. W przypadku nagłego zachorowania (które nie jest jednocześnie nagłym zagrożeniem życia) świadczeń udziela lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jeżeli lekarz rodzinny nie jest dostępny, wtedy pomoc medyczną udzielają przychodnie, które świadczą usługi poza godzinami pracy lekarza POZ (np. NiŚOZ). Należy podkreślić, że SOR udziela pomocy w zakresie niezbędnym, aby nie doszło do pogorszenia stanu zdrowia, bądź utraty życia przez pacjenta, a nie w każdym wypadku zgłoszenia się pacjenta do szpitala".

 

NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

• od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego
• całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.


DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SIEDLCE

świadczą:

1. MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „OMEGA"

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 (wjazd od ulicy Bema)

Tel. 25 640-33-32

2. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 15

Tel. 25 644-68-95

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 13 (budynek Policji)

Tel. 25 641-69-00

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet