Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. realizuje program ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom", którego celem jest poprawa dostępności, jakości i organizacji świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji szczególnych uprawnień przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz niektórym osobom represjonowanym będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojenego Dz. U,. 2002 nr 42 poz 371 z późn. zm), zwanymi dalej osobami uprawnionymi.

Zakres świadczeń realizowanych w ramach programu ,,Szpital Przyjazny Kombatantom" obejmuje pełen pakiet świadczeń zdrowotnych realizowanych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osobom uprawnionym przysługuje prawo do:

  1. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, poza kolejnością;
  2. korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z wyjątkiem badań/zabiegów z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Podstawą do uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością przez osoby uprawnione jest okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienia tj.

  1. Książeczakinwalidy wojennego- wojskowego wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51
  2. Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych;

Od 18 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno one zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej kolejki oczekujących.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż wciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. funkcję Pełnomocnika ds. kombatantów pełni Renata Walewska - tel. 25 64 03 573, e-mail: rwalewska@szpital.siedlce.pl

 

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler