Miejsce rejestracji:
Rejestracja , budynek główny, tel. (25) 640 35 78, czynna w godzinach pracy poradni.
Poradnia zlokalizowana jest w budynku głównym Szpitala, pietro 1, pokój 1029.

Skierowanie: NIE

Poradnia czynna jest w godzinach:
Poniedziałek - piątek

08:00 - 15:00