Lokalizacja: odrębny budynek

Pielęgniarka Oddziałowa:
Barbara Mortel

Dane teleadresowe:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Rudka
Aleja Teodora Dunina 1 B
05 – 320 Mrozy
Tel. 67 53 763 (w godz. 9.00-13:00)
Kom. 506 799 022 (w godz. 9.00-13.00)
e-mail: rudkazol@szpital.siedlce.pl

Kontakt telefoniczny:

Dyżurka pielęgniarska parter – tel. (25) 67 53 766
Dyżurka pielęgniarska 1 piętro - tel. (25) 67 53 767
Gabinet psychologa, terapia zajęciowa – tel. (25) 67 53 794
Gabinet lekarski– tel. (25) 67 53 770 (w godz. 11.00-13.00)

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rudce

Zakład Opiekuńczo Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób, które przebyły ostrą fazę choroby, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub zabiegowego. Pacjenci ZOL nie wymagają dalszej hospitalizacji ale wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.


Zasady pobytu w ZOL współfinansowanego przez NFZ

W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne, które obejmują opiekę lekarską, pielęgnację i rehabilitację. Zagwarantowane są im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także opieka w czasie organizowanych zajęć kulturalno- rekreacyjnych. Mają zapewnioną terapię psychologiczną i zajęciową oraz posługę duszpasterską.

Pacjenci przyjmowani są w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożonych dokumentów po weryfikacji skierowania i aktualnego stanu zdrowia pacjenta w dniu przyjęcia. 

Do ZOL przyjmowane są osoby dorosłe, które w dniu przyjęcia w ocenie skali Barthel otrzymały 40 punktów lub mniej, czyli osoby z deficytami samoobsługi i samoopieki. Przeciwwskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pobyt w zakładzie jest częściowo odpłatny i wynosi 250% najniższej emerytury lecz nie więcej niż 70% dochodu pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Opłata jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi Zakład.

Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących.

Zasady pobytu pełnopłatnego – komercyjnego

Zakład świadczy opiekę długoterminową na zasadach komercyjnych – pacjenci przyjmowani są bez konieczności długotrwałego oczekiwania. Zasady przyjęcia i dokumentacja jest analogiczna jak w przypadku przyjęć współfinansowanych z NFZ. Pacjent ma zapewniona opiekę lekarską, całodobową pielęgniarską, psychologiczną oraz terapię zajęciową.

Koszt pobytu w ZOL 30 osobodni – 3500 zł, cena ta nie obejmuje kosztu leków, badań, transportu, materiałów medycznych ( np. pieluchomajtki czy opatrunki), konsultacji specjalistycznych oraz fizjoterapii, których koszty są umieszczone w cenniku dostępnym na stronie internetowej. Opiekun pacjenta bądź pacjent podpisuje umowę na pobyt w ZOL.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Rudce usytułowany jest w malowniczym rezerwacie przyrody. Nowoczesny, dwupiętrowy budynek zaprojektowany został dla potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wprowadzone tu rozwiązania architektoniczne sprawiają, że pacjenci korzystający z usług ZOL nie mają trudności z przemieszczaniem się.

Tradycją naszego  ZOL-u stały się spotkania grillowe, wizyty dzieci i młodzieży z okolicznych szkół czy organizacji społecznych, występy zespołów artystycznych, corocznie organizowane uroczystości religijnych i patriotycznych np.: śniadanie Wielkanocne, Wigilia z udziałem rodzin i wspólnym śpiewaniem kolęd, spotkanie z Mikołajem, Dzień Chorego, Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości i inne. Raz w tygodniu odprawiana jest Msza Św. i odbywa się wizyta kapłana w salach.

 

Wykaz dokumentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce

1.      Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
2.      Skierowanie do ZOL
3.      Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4.      Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL (skala Barthel)
5.      Zgoda na potrącenie opłaty za pobyt w ZOL
6.      Obowiązkowe dane osobowe
7.      Oświadczenie o odbiorze pacjenta
8.      Oświadczenie pacjenta o dochodach lub oświadczenie opiekuna o dochodach z kopiami dokumentów potwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy (np. decyzja organu rentowego albo emerytalno-rentowego, renty albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego)
9.      Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

 

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo do udzielenia zgody na udzielenie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

 

 

adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet