Program Profilaktyki Raka Piersi

Zapraszamy na badanie  do:
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,           

ul. Poniatowskiego 26, budynek Siedleckiego Centrum Onkologii, PRACOWNIA MAMMOGRAFII (gabinet 049)


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU:
Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia), które:

  • w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie,
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka), mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

NA CZYM POLEGA BADANIE?
Mammografia to nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi, wykorzystywana jako badanie profilaktyczne w grupie kobiet 50-69 lat. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach (CC i MLO) i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich, obecnie głównie w wersji cyfrowej coraz rzadziej na kliszach. Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej.

ZAPISY:
na badanie można rejestrować sie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00 pod numerem telefonu 25 64 03 301

Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.
Przed badaniem mammograficznym nalezy wypełnienić ankietę, którą można pobrać TUTAJ lub otrzymać w czasie pobytu/wizyty w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.