Tytuł projektu: Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Nr projektu: RPMA.06.01.00-14-8609/17

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Całkowita wartość Projektu: 54 925 422,80 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 41 493 698,80 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego:13 423 731,30 PLN

Okres realizacji Projektu: 01.07.2017 r. - 31.12.2019 r.

 

Cel główny projektu: poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie onkologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez wyposażenie Siedleckiego Ośrodka Onkologii w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz aparaturę medyczną:

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej,
 • dostosowanie zakresu usług medycznych zwłaszcza związanych z diagnostyką onkologiczną oraz leczeniem nowotworów w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej do potrzeb mieszkańców subregionu siedleckiego wynikających z sytuacji epidemiologicznej oraz trendów demograficznych,
 • poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług oraz warunków pobytu pacjentom onkologicznym (w tym z niepełnosprawnościami) dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu i wyposażenia,
 • zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej,
 • wsparcie rozwoju opieki koordynowanej, integrującej podstawową opiekę zdrowotną (POZ), ambulatoryjna opiekę specjalistyczną (AOS) z leczeniem szpitalnym oraz rozwojem środowiskowych form opieki  w zakresie schorzeń onkologicznych,
 • wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych, zwiększających dostępność do programów zdrowotnych i edukacyjnych w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności (określanie ryzyka genetycznego wystąpienia choroby nowotworowej w ramach programów profilaktycznych, realizacja programów populacyjnych, w tym w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego).

Efekty realizacji projektu:

 • poprawa efektywności wysokiej jakości usług medycznych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym poprzez ofertę kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w dziedzinie onkologii,
 • wzrost dostępności dotąd niedostępnych w subregionie siedleckim (miasto Siedlce i obszar w promieniu 70 km) świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii, medycyny nuklearnej i chirurgii onkologicznej
 • wzrost dostępności i efektywności realizacji świadczeń dzięki zakupowi nowoczesnej aparatury medycznej, również dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ułatwienie korzystania z usług onkologicznych poprzez skrócenie czasu dojazdu pacjenta do SOO,
 • ograniczenie absencji chorobowej chorych aktywnych zawodowo w związku z wcześniejszym wykryciem i wynikającym stąd krótszym okresem leczenia i rekonwalescencji, również w przypadku bardzo trudnych do wykrycia we wczesnej fazie nowotworów płuc poprzez poprawę kompleksowości, efektywności i dostępności do usług medycznych w Zakładzie Endoskopii poprzez utworzenie Pracowni Bronchoskopowej realizującej diagnostykę nowotworów płuc,
 • zwiększenie stopnia wykrywalności schorzeń onkologicznych na wczesnym etapie leczenia, co umożliwi ograniczenie umieralności z tego powodu i zwiększy możliwości powrotu do pełnej sprawności i aktywności zawodowej chorych,
 • przyspieszenie aktywizacji zawodowej po leczeniu oraz obniżenie śmiertelności wywołanej chorobami cywilizacyjnymi.

W ramach realizacji projektu wyposażono powstałą strukturę organizacyjną nowowybudowanego Siedleckiego Centrum Onkologii w nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt oraz aparaturę medyczną m. in. Zakład Radioterapii w tym Pracownię Teleradioterapii, Brachyterapii czy Zakład Medycyny Nuklearnej, w tym Pracowni PET-CT. Dzięki realizacji projektu wzmocniono realizację procedur onkologicznych w obszarach:  profilaktyki oraz wczesnego wykrywania nowotworów, (np. wykrywanie poradnictwo genetyczne i badania w kierunku nosicielstwa mutacji skorelowanej z rozwojem nowotworu), lecznictwa stacjonarnego wraz ze stosowaniem optymalnych metod kompleksowego leczenia nowotworów np. świadczenia zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna oraz świadczenia z zakresu medycyny nuklearnej, radioterapia, badania i terapia izotopowa, chirurgia onkologiczna. Zakup sprzętu i aparatury objął: aparat rentgenowski z ramieniem C, mammograf,  aparaty USG, stół do biopsji, przewoźny aparat RTG, akcelerator wysokoenergetyczny, system planowania leczenia, system planowania leczenia - wyposażenie IT, stacje do konturowania,  system weryfikacji i zarządzania w radioterapii, system weryfikacji i zarządzania w radioterapii - wyposażenie IT, wyposażenie modelarni, zestaw do unieruchomień, zestaw do kontroli jakości, systemu bramkowania oddechowego i sercowego, zintegrowany system do brachyterapii HDR, skaner PET-CT – z TK 64-warstowym, system opisowy dla PET-TK, laboratorium gorące (W tym: komora gorąca z dyspenserem), rezonans magnetyczny  do planowania leczenia, kardiomonitor do pracy w środowisku MR, respirator do pracy w środowisku MR, stację pomp infuzyjnych do współpracy z MR, komora laminarna do pracy z cytotoksykami, wyposażenie do produkcji leków, licencje na oprogramowanie do zlecania terapii i przygotowywania dawek indywidualnych leku jałowego, sprzęt komputerowy, sprzęt zwiększający bezpieczeństwo pracy, robot do przygotowywania terapii dożylnych.

 

adana escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
bahis siteleri bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
https://restbetgiris.co/ana/
escort bayanlar
anadolu yakası escort pendik escort maltepe escort ümraniye escort bayanlar
deneme bonusu
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
zlibrary
ai nude
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
supertotobet giriş
hazbet