Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Nr projektu: RPMA.06.01.00-14-a104/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) oraz budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Całkowita wartość projektu: 10 802 412,72 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 7 290 656,97 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 507 327,74 PLN

Okres realizacji projektu: od 09.11.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

Cel główny projektu: wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących dezaktywację zawodową.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby nowotworowe w zakresie nerek i dróg moczowych, układu krążenia oraz na choroby cywilizacyjne (takie jak cukrzyca), w tym również obciążonych otyłością poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia,
 • szybsza diagnostyka i rozpoczęcie leczenia oraz zapewnienie nowoczesnych metod leczenia chorych na nowotwory złośliwe układu moczowo – płciowego,
 • wzrost efektywności leczenia (ograniczenie ryzyka powikłań i dalszego rozwoju choroby) i szybszy powrót do zdrowia pacjentów,
 • poprawa jakości i efektywności leczenia chorób obwodowego układu krążenia dzięki połączeniu klasycznych metod leczenia chorób układu naczyniowego z radiologią zabiegową,
 • poprawa warunków pobytowych, bezpieczeństwa pacjentów i pracowników poprzez modernizację obiektów szpitala oraz doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt,
 • zabezpieczenie okolicznych mieszkańców w wysokiej jakości świadczenia medyczne, które będą mogły być wykonane niezwłocznie w najbliższej placówce, bez konieczności transportu chorych do oddalonych o ponad 70 km placówek i oczekiwania na zabieg zwłaszcza w sytuacjach pilnych,
 • poprawa warunków pracy personelu medycznego,
 • uzyskanie optymalnych układów funkcjonalnych i użytkowych pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem do aktualnych wymogów higieniczno – sanitarnych oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wymogów przeciwpożarowych.

 Efekty realizacji projektu:

 • podniesienie standardów świadczonych usług dla pacjentów o dużym ryzyku dezaktywizacji zawodowej (ze względu na przewlekłe choroby urologiczne, wymagające diagnostyki i leczenia z użyciem nowoczesnych technik, choroby układu krążenia i powikłania naczyniowe cukrzycy,
 • poprawa jakości leczenia oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej dzięki zakupom sprzętu specjalistycznego/aparatury medycznej służącej diagnozowaniu i leczeniu pacjentów w zakresie leczenia chirurgicznego z powodu chorób nowotworowych, choroby układu krążenia i powikłania naczyniowe cukrzycy,
 • skrócenie czasu oczekiwania chorych na rozpoczęcie leczenia (w tym zabiegowego), dzięki skróceniu czasu diagnostyki z użyciem nowoczesnych technik medycznych, zwiększeniu dostępności zabiegów, zarówno pod względem ilości jak i rodzajów przeprowadzanych zabiegów,
 • szybszy powrót pacjentów do zdrowia oraz ograniczenie czasu i kosztów leczenia.

W ramach realizacji zakresu przedmiotowego projektu wykonano, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, roboty budowlane oraz modernizacyjne  oddziałów szpitalnych w wyniku czego możliwym było uzyskanie unowocześnionej, bezpiecznej powierzchni przystosowanej do potrzeb pacjentów również bariatrycznych czy niepełnosprawnych. Powstała funkcjonalna  infrastruktura została wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej diagnostyki oraz  leczenie hospitalizowanych w zakresie chorób cywilizacyjnych (nowotwory, choroby układu krążenia i powikłania naczyniowe cukrzycy) powodujących dezaktywizację zawodową. Wykonanie zakresu rzeczowego zdecydowanie poprawiło warunki przebywania i obsługę pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego a co za tym idzie polepszeniu uległ standard oraz efektywność świadczonych przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach Sp. z o.o. usług medycznych.

सैक्सी फीलम pourquoi les hommes aiment les asiatiques hindi language sex video
pendik escort ümraniye escort ataşehir escort
supertotobet giriş
deneme bonusu
zlibrary ai nude
casino siteleri
adana escort
deneme bonusu
Deneme bonusu veren siteler
https://restbetgiris.co/ana/
deneme bonusu veren siteler
escort bayanlar
deneme bonusu veren siteler