Rozbudowa i przebudowa budynku H i G oraz nadbudowa budynku G na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o.

Celem zadania było wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynków „G” i „H” oraz nadbudową budynku „G”, w celu utworzenia nowego trzykondygnacyjnego budynku „K”, na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
02 grudnia 2017 (Sobota)

Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

„Doposażenie Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.”

Inwestycje
01 grudnia 2017 (Piątek)

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów.

W wyniku realizacji projektu zakupiono i zainstalowano nowy aparat rezonansu magnetycznego.

Inwestycje
01 grudnia 2017 (Piątek)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

W ramach Zadania został zakupiony sprzęt i nowoczesna aparatura medyczna dla Oddziału Laryngologicznego, Poradni Laryngologicznej oraz Pracowni Audiologiczno – Otoneurologicznej.

Inwestycje
01 grudnia 2017 (Piątek)

Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Zakres zadania objął wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego (I piętro budynku A) wraz z przebudową Traktu Porodowego i Pododdziału Patologii Ciąży (I piętro budynku C).

Inwestycje
01 grudnia 2017 (Piątek)