Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorni w Zakładzie sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem realizacja zadania było dostosowanie Zakładu Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

E-zdrowie dla Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku H Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem realizacji zadania było głównie dostosowanie dźwigu do istniejących przepisów bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłej komunikacji pionowej i przystosowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem realizacji zadania było wprowadzenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia; zapewnienie ciągłości badań; zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego wykonywanych badań; umożliwienie wykrywania oraz endoskopowego leczenia nowotworów we wczesnych stadiach...

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu pn. „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.” było wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Zmniejszenie zapotrzebowania w energię cieplna i elektryczną w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem inwestycji było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną dla budynków Spółki.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Naprawa rezonansu magnetycznego

Celem zrealizowanego zadania było zabezpieczenie prawidłowo świadczonych usług medycznych przez Pracownię Rezonansu Magnetycznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o..

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Poprawa diagnostyki radiologicznej poprzez zakup aparatu RTG z pełnym systemem cyfrowym i remont Pracowni RTG Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem zadania było zabezpieczenie prawidłowego świadczenia usług przez Pracownię RTG Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. oraz jej dostosowanie do obowiązujących przypisów.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Przedmiotem projektu było wyposażenie Szpitala w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. Zakres projektu objął zakup 7 sztuk urządzeń medycznych bezpośrednio związanych z procesem leczenia, w tym aparaty RTG, które zastąpiły wyeksploatowane używane przez Oddział Urologiczny i Pracownię wszczepiania stymulatorów oraz Aparat USG z przeznaczeniem do użytku przez Oddział Onkologiczny.

Inwestycje
01 grudnia 2015 (Wtorek)