Nazwa projektu: „Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorni w Zakładzie sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Województwa Mazowieckiego

 

Wartość Zadania: 5 391 874,98 PLN

Kwota dotacji: 5 284 037,48

Okres realizacji: 2015 r.

 

Celem realizacja zadania było dostosowanie Zakładu Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Ponadto zwiększenie niezawodności przeprowadzonych procesów, wzrost wydajności dezynfekcji i sterylizacji w związku z czym obniżenie ryzyka zakażenia szpitalnego. Dodatkowo zwiększenie dostępności do lepszej jakości opieki zdrowotnej w regionie. Zakres zadania objął opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koniecznej do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych) w pomieszczeniach Sterylizatorni w Zakładzie Sterylizacji, wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów do wyposażenia technologicznego, dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego. Pomieszczenia o powierzchni ok. 560 m2, w których były wykonywane prace zlokalizowane są na niskim parterze budynków A oraz E. W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Wykonanie robót:

2.1. budowlanych;

2.2. instalacyjnych elektrycznych;

2.3. instalacyjnych sanitarnych.

3. Nadzór inwestorski.

4. Dostawa i montaż wyposażenia specjalistycznego:

4.1. urządzenie do oczyszczania wody - 1 szt.

4.2. wózek do przewozu wyrobów medycznych, zamykany, o pojemności 6 JW z wyposażeniem – 2 zest.

4.3. wózek do przewozu wyrobów medycznych, zamykany, o pojemności 9 JW z wyposażeniem - 2 zest.

4.4. wyposażenie do magazynowania środków chemicznych - 2 kpl.

4.5. stół roboczy ze stali kwasoodpornej z szafką z wyposażeniem - 2 zest.

4.6. regał - stelaż do składowania trzech wózków wsadowych myjni-dezynfektora - 1 kpl.

4.7. zestaw wózków uniwersalnych - 1 zest.

4.8. stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej z wyposażeniem – 3 zest.

4.9. myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa z wyposażeniem - 2 szt.

4.10. urządzenie do mycia narzędzi parą wodną z wyposażeniem - 1 szt.

4.11. zestaw stołów roboczych ze stali kwasoodpornej ociekowych z wyposażeniem - 2 zest.

4.12. myjnia-dezynfektor o pojemności 15 tac z wyposażeniem - 3 zest.

4.13. komora podawcza - 1 szt.

4.14. zestaw wyposażenia magazynowego wyrobów medycznych - 2 zest.

4.15. centralny system dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów - 1 szt.

4.16. myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, butów operacyjnych wraz z wyposażeniem - 1 zest.

4.17. zestaw do mycia ręcznego wózków - 1 zest.

4.18. wyposażenie śluzy - 2 zest.

4.19. stół roboczy z wyposażeniem do pakietowania wyrobów medycznych - 2 zest.

4.20. stół roboczy ze stali kwasoodpornej z nadstawką z wyposażeniem - 6 zest.

4.21. zgrzewarka rotacyjna (rolkowa) z wyposażeniem - 3 zest.

4.22. sterylizator parowy o pojemności 8 JW wraz z wyposażeniem - 2 zest.

4.23. zestaw mebli socjalnych – 2 kpl.

4.24. zestaw mebli biurowych – 2 kpl.

4.25. system komputerowy z oprogramowaniem dla Zakładu Sterylizacji - 1 zest.

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet