Nazwa projektu: „Zmniejszenie zapotrzebowania w energię cieplna i elektryczną w budynkach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu

Województwa Mazowieckiego oraz dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

 

 

Wartość Zadania: 1 684 216,89 PLN

Kwota dotacji WFOŚiGW: 794 145,42

Kwota dotacji Województwa Mazowieckiego: 776 184,09

Okres realizacji: 2015 r.

 

Celem inwestycji było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną dla budynków Spółki. W ramach zadania została wymieniona stolarka okienna (812 szt.) w budynkach A, B C,D, F, G, H, , Windowym, Rehabilitacji, Obsługi, Hotelowym, Technicznym, Magazynowym, Kuchni, Stacji Łóżek, oraz  ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa (27 szt.), w budynkach D, Mieszkalnym, Rehabilitacji, Technicznym, Magazynowym wraz z wymianą 453 szt. parapetów wewnętrznych. Zakres zadania objął również ocieplenie ścian (427 m2) i stropodachu (614 m2) budynku Magazynu Głównego oraz ścian Budynku Kuchni (645 m2). Ponadto w ramach zadania zostały wymienione na energooszczędne 473 kpl. opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła i sfinansowane usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Realizacja zadania oprócz efektu ekonomicznego (obniżenia kosztów eksploatacji obiektu) przyczyni się do ochrony środowiska dzięki zmniejszeniu ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery podczas wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Zrealizowany zakres rzeczowy:

1. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

2. Wymiana parapetów

3. Ocieplenie ścian i stropodachu

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne

5. Nadzór inwestorski

 

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet