Zakup asystora neurochirurgicznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym łącznie z adaptacją pomieszczeń po Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. Z o.o etap I - Budynek A

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja systemu zasilania – trasy kablowe, wymiana rozdzielnicy w budynku B

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Przebudowa pomieszczeń 2 i 3 piętra Budynku Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Chorób Płuc, Oddział Dzienny Chemioterapii, Izbę przyjęć i pracownie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
30 października 2020 (Piątek)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

 realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Inwestycje
27 kwietnia 2020 (Poniedziałek)

Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce

Inwestycje
03 stycznia 2020 (Piątek)