Nazwa Zadania:  „Zakup asystora neurochirurgicznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

 

Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Wartość Zadania: 3 781 080,00 PLN

Kwota dotacji: 3 705 458,40 PLN

Środki własne: 75 621,60  PLN

Okres realizacji: 2020 r.

 

            Zakres Zadania obejmował zakup asystora neurochirurgicznego.

            Asystor będzie wykorzystywany przede wszystkim do operacji neuroonkologicznych przeprowadzanych na kręgosłupie z powodu choroby przerzutowej w przebiegu złośliwych nowotworów. Dodatkowo będzie używany do operacji neurochirurgicznych wykonywanych z powodu chorób zwyrodnieniowych. W dalszej przyszłości znajdzie zastosowanie do neurochirurgii stereotaktycznej umożliwiając przeprowadzanie precyzyjnych biopsji guzów mózgu, implantacji stymulatorów struktur głębokich. Może też zostać wykorzystany do precyzyjnego podawania nowoczesnych leków bezpośrednio do struktur mózgowia w różnych jego chorobach (np. genoterapia czy immunoterapia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego).