Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłyc

„Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych”

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

19 lipca 2018 roku Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. podpisał z Województwem Mazowieckim umowę dotyczącą projektu pod nazwą: „Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w sprzęt i aparaturę medyczną w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.” .

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii na ostatniej prostej

Nasza największa inwestycja czyli budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii - nowoczesnego, pełno profilowego, przyjaznego pacjentom, niezwykle wyczekiwanego w całym regionie - dużymi krokami zbliża się do końca. Budynek prezentuje się bardzo okazale, zarówno z zewnątrz, jak też w środku. Oznacza to, że prace budowlane zostały zakończone a prowadzone obecnie działania dotyczą wszelkich robót wykończeniowych.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka

Projekt partnerski zakłada wspólne przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym obwodu mińskiego i subregionu siedleckiego poprzez rozwój specjalistycznej opieki zdrowotnej matki i dziecka.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Adaptacja budynku administracyjno – technicznego oraz części hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej a następnie wykonanie gruntownej przebudowy budynków dawnej kotłowni szpitalnej w celu dostosowania obiektu do prowadzenia działalności leczniczej.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

W ramach realizacji zadania zakupione zostanie wyposażenie sal zabiegowo-operacyjnych dedykowanych do realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. 1

Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR dzięki modernizacji i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego.

W wyniku realizacji inwestycji Szpital został wyposażony w nową infrastrukturę teleinformatyczną.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją dwóch stacji transformatorowych, zakup i montaż transformatorów o mocy 1600 kVA, zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 1300 kVA.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)

Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z gruntownym remontem i modernizacją pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno-Urazowego oraz adaptacją pomieszczeń przewidzianych w celu utworzenia Pododdziału Neurochirurgii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A Szpitala.

Inwestycje
01 grudnia 2018 (Sobota)