Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym łącznie z adaptacją pomieszczeń po Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. Z o.o etap I - Budynek A

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Modernizacja systemu zasilania – trasy kablowe, wymiana rozdzielnicy w budynku B

Inwestycje
01 grudnia 2020 (Wtorek)

Przebudowa pomieszczeń 2 i 3 piętra Budynku Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Chorób Płuc, Oddział Dzienny Chemioterapii, Izbę przyjęć i pracownie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Inwestycje
30 października 2020 (Piątek)

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

 realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Inwestycje
27 kwietnia 2020 (Poniedziałek)

Modernizacja budynku Głównego Szpitala w Rudce

Inwestycje
03 stycznia 2020 (Piątek)

Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności wysokiej jakości usług medycznych w zakresie kardiologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kompleksowej opieki kardiologicznej realizowanej przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)

Rozbudowa i modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem zaplanowanych działań jest wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą prowadzenie skutecznej terapii oraz diagnostyki chorób powodujących dezaktywację zawodową takich jak nowotwory (nerek, dróg moczowych), choroby układu krążenia oraz powikłania naczyniowe związane z cukrzycą.

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”

Inwestycje
27 grudnia 2019 (Piątek)