„Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D”

 

Inwestycja jest realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

Kwota dotacji: 29 620 728,00

Okres realizacji: 2021-2023 r.

Zakres zdania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku D i łącznika F o jedna kondygnację, na potrzeby Oddziału Chorób wewnętrznych oraz modernizacji poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej infrastruktury AOS Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. W ramach Zadania zostaną sfinansowane również koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Pierwszy etap realizowanego zadanie już za nami, odebrano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową.