OAL.2811.43.R.2022.SzT
Data ogłoszenia
17 listopada 2022
Termin składania
30 listopada 2022 10:00:00
Dostawa odzieży i obuwia ochronnego

Zmiana terminu składania ofert na dzień: 30.11.2022 r.; godz. 10:00

Zamieszczono poprawiony formularzasortymentowo - cenowy.

Zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.