Współpracę ze Sponsorami i firmami CRO zapewnia i organizuje:

Biuro Badań Klinicznych
Siedleckie Centrum Onkologii
sekretariatsco@szpital.siedlce.pl
tel. 25 64 03 072

Proces feasibility

Po otrzymaniu zapytania od Sponsora/CRO jest ono oceniane przez z-cę Dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii oraz pracowników Biura Badań Klinicznych pod kątem wykonalności w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Następnie kwestionariusz jest przekazywany do Badacza, który może być zainteresowany badaniem. Kwestionariusz może być również przekazany przez Sponsora/CRO bezpośrednio do Badacza, a następnie do Biura Badań Klinicznych.

Proces kontraktowania

Obiegiem dokumentacji w trakcie procesu negocjacji zajmuje się Biuro Badań Klinicznych.

1. Proces kontraktowania zaczyna się od przesłania wypełnionego WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE BADANIA KLINICZNEGO wraz z wymaganymi załącznikami/dokumentami wstępnymi:

  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Protokół Badania.
  • Streszczenie Protokołu Badania w języku polskim.
  • Kopia polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem Badania zawartej przez Sponsora i Głównego Badacza.
  • Pełnomocnictwa osób reprezentujących Sponsora.
  • Prawomocna uchwała Komisji Bioetycznej wyrażająca pozytywna opinię o projekcie Badania. *
  • Zaświadczenie o wpisaniu Badania do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK). *
  • Załączniki do wniosku Sponsor zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej na wizycie otwierającej Badanie w Ośrodku

2. Podstawą prowadzenia badań klinicznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. jest zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy Sponsorem/CRO, Badaczem i Ośrodkiem.

Projekt umowy badania klinicznego wraz z propozycją budżetu Sponsor/CRO dostarcza drogą mailową. Umowa może być w wersji dwujęzycznej, przy czym wersją rozstrzygającą ewentualne spory wynikłe z różnic językowych jest polska wersja językowa. Umowa podlega przepisom i interpretacji prawa polskiego.

Za negocjacje umowy pod kątem formalno- prawnym odpowiedzialny jest Zespół ds. Badań Klinicznych. Negocjacje odbywają się drogą elektroniczną, a uwagi do umowy wprowadzane są w trybie śledzenia zmian.

Dokładamy wszelkich starań, aby proces kontraktowania nowych umów o badania trwał możliwie najkrócej, a nasi Sponsorzy mogli jak najszybciej rozpocząć badanie. Przy odpowiedniej współpracy Sponsora jesteśmy w stanie skrócić proces kontraktowania do niezbędnego minimum.

 

Dokumenty do pobrania:

Casino siteleri
curiousmatic.com
casino siteleri 1xbet canlı casino siteleri bedava bonus veren siteler 1xbet deneme bonusu veren siteler
hazbet