EE.2811.6.2021
Data ogłoszenia
15 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce.