Data ogłoszenia
22 grudnia 2021
Data otwarcia
29 grudnia 2021
EAM.2811.10.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup Kabiny do dekontaminacji 1 szt. dla projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup „Kabiny do dekontaminacji  1 szt.” dla  projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020