Oddział Chirurgii Onkologicznej

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

ORDYNATOR  ODDZIAŁU

dr n. med. Paweł Piotrowski - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Anna Fierasiewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Sekretariat - tel. (25) 640 31 68,

Pielęgniarka oddziałowa- tel. (25) 64 03 190

Dyżurka pielęgniarek- tel.(25)6403194

 

           Oddział Chirurgii Onkologicznej, rozpoczął funkcjonowanie w grudniu 2018 roku, mieści się na II piętrze budynku Siedleckiego Centrum Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu  Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Doświadczony zespół medyczny oddziału Chirurgii Onkologicznej stosując techniki laparoskopowe, jak również robotem da Vinci, zapewnia kompleksowe leczenie pacjentów z :

1.     nowotworami przewodu pokarmowego, w tym:

  •  nowotworami jelita grubego,
  •  jelita cienkiego,
  •  żołądka,
  •  dróg żółciowych,
  •  pęcherzyka żółciowego,
  •  guzów przerzutowych i pierwotnych wątroby     

3. nowotworami piersi

4.  gruczołów dokrewnych (tarczyca, nadnercza)

5.  tkanek miękkich

6.  skóry.

          W leczeniu operacyjnym raka piersi stosowane są techniki pozwalające  oszczędzić gruczoł piersiowy i  węzły chłonne. Stosowana jest  onko-plastyka gruczołu i pełna rekonstrukcja piersi.

Stałym konsultantem Oddziału jest dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni z  Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

             Bazę diagnostyczną Oddziału stanowi nowoczesny sprzęt oraz pracownie szpitala w tym  radiologiczna, ultrasonograficzna, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego a także Zakład Radioterapii.

Podczas pobytu w oddziale chorzy objęci są wczesną rehabilitacją pooperacyjną.

              Po hospitalizacji w oddziale pacjenci w zależności od schorzenia i potrzeb pozostają pod opieką szpitalnego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii, Poradni Żywieniowej, Konsultacyjnego Punktu Stomijnego czy też Poradni Psychoonkologicznej  

              Oddział współpracuje również ze stowarzyszeniem RakOut udzielającym szerokiego wsparcia szczególnie kobietom po mastektomii.

Zespół oddziału :

Lekarze:

dr hab.n.med. Jakub Radziszewski prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwerystetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach-specjalista chirurgii onkologicznej

lek. Krzysztof Kicki  –z-ca ordynatora-specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

lek. Mikiciuk Grzegorz -specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

dr n.med. Piotr Sienkiewicz-specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej 

lek. Michał Kołodziejak-specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji chirurgii onkologicznej

Pielęgniarki:

Edyta Koć – z-ca pielęgniarki oddziałowej - licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Paulina Gawron   - licencjat pielęgniarstwa,

Katarzyna Haraszkowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Magdalena Kobojek - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Yuliia Kovaliv – licencjat pielęgniarstwa

Natalia Kopko- licencjat pielęgniarstwa

Natalia Kowalczyk- licencjat pielęgniarstwa

Hanna Latiuk- licencjat pielęgniarstwa

Agnieszka Łukomska- mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Małgorzata Mazur– mgr pielęgniarstwa

Aneta Malinowska- licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Monika Mrozek-  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Hanna Pajka– licencjat pielęgniarstwa

Klaudia Prekurat- mgr pielęgniarstwa

Beata Sikorska- licencjat pielęgniarstwa

Olga Skorupka- licencjat pielęgniarstwa

Dominika Tkaczyk- mgr  pielęgniarstwa

Anna Wojewódzka- mgr pielęgniarstwa

Agnieszka Witek- licencjat pielęgniarstwa

Katarzyna Zdunek - licencjat pielęgniarstwa

Referentki medyczne

Monika Obrębska

Monika Dudek

Natalia Marciniuk-Skup