Oddział Chirurgii Onkologicznej

 

ORDYNATOR  ODDZIAŁU

dr n. med. Paweł Piotrowski - specjalista chirurgii ogólnej i  onkologicznej 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr piel. Anna Fierasiewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Sekretariat - tel. (25) 640 31 68,

Pielęgniarka oddziałowa- tel. (25) 64 03 190

Dyżurka pielęgniarek- tel.(25)6403194

 

           Oddział Chirurgii Onkologicznej, rozpoczął funkcjonowanie w grudniu 2018 roku, mieści się na II piętrze budynku Siedleckiego Centrum Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu  Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Doświadczony zespół medyczny oddziału Chirurgii Onkologicznej stosując techniki laparoskopowe zapewnia kompleksowe leczenie pacjentów z :

1.     nowotworami przewodu pokarmowego, w tym:

  •  nowotworami jelita grubego,
  •  jelita cienkiego,
  •  żołądka,
  •  dróg żółciowych,
  •  pęcherzyka żółciowego,
  •  guzów przerzutowych i pierwotnych wątroby     

3. nowotworami piersi

4.  gruczołów dokrewnych,

5.  tkanek miękkich

6.  skóry.

          W leczeniu operacyjnym raka piersi stosowane są techniki pozwalające  oszczędzić gruczoł piersiowy i  węzły chłonne. Stosowana jest  onko-plastyka gruczołu i pełna rekonstrukcja piersi.

Stałym konsultantem Oddziału jest dr hab. n. med. Jakub Radziszewski z  Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

             Bazę diagnostyczną Oddziału stanowi nowoczesny sprzęt oraz pracownie szpitala w tym  radiologiczna, ultrasonograficzna, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego a także Zakład Radioterapii

Podczas pobytu w oddziale chorzy objęci są wczesną rehabilitacją pooperacyjną.

              Po hospitalizacji w oddziale pacjenci w zależności od schorzenia i potrzeb pozostają pod opieką szpitalnego Ośrodka Rehabilitacji i Fizjoterapii, Poradni Żywieniowej, Konsultacyjnego Punktu Stomijnego czy też Poradni Psychoonkologicznej  

              Oddział współpracuje również ze stowarzyszeniem Rak out udzielającym szerokiego wsparcia szczególnie kobietom po mastectomii.

Zespół oddziału :

Lekarze:

dr hab.n.med.prof. Jakub Radziszewski -specjalista chirurg onkolog
lek.Kicki Krzysztof –z-ca ordynatora-specjalista chirurgii onkologicznej 
lek.Mikiciuk Grzegorz -specjalista chirurgii onkologicznej 
lek.Karotka Dzmitry- lekarz w trakcie specjalziacji 

Pielęgniarki:

Koć Edyta – Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Domańska Anna - mgr pielęgniarstwa,

Haraszkowska Katarzyna - licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kobojek Magdalena - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kovaliv Yuliia – licencjat pielęgniarstwa

Łukomska Agnieszka - mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Mazur Małgorzata – licencjat pielęgniarstwa

Mrozek Monika -  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Pajka Hanna – licencjat pielęgniarstwa

Prekurat Klaudia - licencjat pielęgniarstwa

Tkaczyk Dominika  - licencjat pielęgniarstwa

Witek Agnieszka - licencjat pielęgniarstwa

Zdunek Katarzyna - licencjat pielęgniarstwa

Referentki medyczne

Obrębska Monika

Dudek Monika