ODDZIAŁ GINEKOLOGII

 

Odwiedziny Pacjentów odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

 

ORDYNATOR  ODDZIAŁU GINEKOLOGII

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski profesor nadzwyczajny- specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista ginekologii onkologicznej.

Z-CA ORDYNATORA ODDZIAŁU GINEKOLOGII

lek.med. Dominik Rysak –Luberowicz- specjalista ginekologii i położnictwa

Z-CA POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

mgr Agnieszka Stefaniuk – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Sekretariat  oddziału - tel. (25) 64 03 670,

Pielęgniarka oddziałowa- tel. (25) 64 03 548

Dyżurka pielęgniarek- tel.(25)64 03 667

email oddziału- ginekologia@szpital.siedlce.p

 Specyfika Oddziału Ginekologii:

Oddział Ginekologii jest zlokalizowany na drugim piętrze Siedleckiego Centrum Onkologii.

Oferuje pacjentkom bardzo dobre warunki socjalne (komfortowe, przestronne pokoje pacjentów z węzłem sanitarnym). O najwyższą jakość opieki dba wykwalifikowany personel lekarski, położnych i personel pomocniczy.

Oddział oferuje bardzo szeroki zakres zabiegowych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Większość  zabiegów wykonywana jest z zastosowaniem endoskopowych technik minimalnie inwazyjnych.

Zabiegi z użyciem robota Da Vinci realizowane są zarówno u pacjentek z łagodnymi schorzeniami żeńskiego narządu płciowego (guzy/mięśniaki macicy, stany przedrakowe błony śluzowej trzonu i szyjki macicy, adenomyoza/endometrioza) oraz nowotworami złośliwymi trzonu macicy (rak endometrium). W przypadku wskazań i możliwości realizowana jest procedura wycięcia węzłów wartowniczych z użyciem zieleni indocyjaninowej. Ogranicza ona konieczność wykonywania rozległych wycięć węzłów chłonnych i związanych z tym możliwych powikłań oraz skraca czas zabiegu.

 Na wyposażeniu oddziału znajduje się także najnowocześniejszy system laparoskopii operacyjnej umożliwiający trójwymiarową wizualizację pola operacyjnego (3D).

W portfolio zabiegów laparoskopowych znajdują się m.in.:

·       operacje torbieli jajnika i przydatków macicy,

·       wyłuszczenia mięśniaków macicy,

·       nadszyjkowe amputacje trzonu macicy,

·       laparoskopowe wycięcia macicy.

Oddział specjalizuje się także w zabiegach histeroskopowych – histeroskopia diagnostyczna i operacyjna.

Jako jeden z nielicznych oddziałów na Mazowszu realizuje zabiegi histeroskopowe sposobem Bettochiego (tzw. office histeroskopia) z użyciem cienkich histeroskopów bez znieczulenia ogólnego. Zabiegi te mogą być wykonywane w przypadku przeciwwskazań do ogólnego znieczulenia.

 Ryzyko niewydolności szyjki macicy w przyszłych ciążach jest niższe niż w przypadku tradycyjnej histeroskopii (resektoskopów) ze względu na brak konieczności rozszerzania ujścia wew. kanału szyjki.

Oddział prowadzi  również kompleksową diagnostykę i leczenie operacyjne pacjentek z podejrzeniem i rozpoznaniem nowotworów żeńskiego narządu płciowego –

·       raka sromu,

·       raka szyjki macicy,

·       raka trzonu macicy,

·       raka jajnika.

Diagnostyka odbywa się w trybie ambulatoryjnym oraz w przypadku konieczności – w ramach hospitalizacji w ramach karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tzw DILO)

Plan leczenia oraz decyzje terapeutyczne są podejmowane w ramach konsyliów z udziałem onkologów klinicznych, chirurgów onkologów, radioterapeutów, radiologów i innych specjalistów Siedleckiego Centrum Onkologii.

Kompleksowe leczenie uzupełniające po leczeniu operacyjnym (radioterapia, radiochemioterapia, chemioterapia, immunoterapia etc.) jest prowadzone również na terenie tego samego ośrodka.

Wykonujemy między innymi zaawansowane operacje cytoredukcyjne w przypadku raka jajnika obejmujące m.in. zmodyfikowane wytrzewienie miednicy z zespoleniem odbytnicy, odcinkowe resekcje jelit, resekcje w zakresie górnego piętra jamy brzusznej (resekcje przerzutów do otrzewnej, wycięcie otrzewnej kopuł przepony etc.).