FAM 4111.16.2021
Data ogłoszenia
24 sierpnia 2021
Data otwarcia
27 sierpnia 2021
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego analizowania i opisywania badań KTG