W dniu 23.02.2023r. uruchomiono Prehabilitację onkologiczną w Siedleckim Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach
Sp. z o.o.

Jest to nowe oferowane świadczenie  pacjentom onkologicznym w Siedleckim Centrum Onkologii.

Prehabilitacja onkologiczna to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta
do leczenia onkologicznego, obejmujące rehabilitację fizyczną, żywieniową, psychologiczną oraz modyfikującą styl życia.

Prehabilitacja pacjentów onkologicznych opiera się o cztery filary:

  • wdrożenie aktywności fizycznej,
  • eliminacja nałogów,
  • właściwe wsparcie żywieniowe,
  • wsparcie psychologiczne /psychoonkologiczne.

To właśnie w tych czterech obszarach pracować będą specjaliści Siedleckiego Centrum Onkologii z pacjentami, którzy rozpoczynają leczenie onkologiczne.

Głównym celem prehabiliatcji pacjentów jest doprowadzenie chorych do jak najlepszego stanu zdrowia przed planowaną najczęściej długotrwałą i złożoną terapią onkologiczną.

Pacjenci do korzystający z prehabilitacji będą kierowani przez lekarzy Siedleckiego Centrum Onkologii, koordynatora onkologicznego lub koordynatora prehabilitacji.