FZP.2811.716.2022
Data ogłoszenia
28 października 2022
Termin składania
07 listopada 2022 10:00:00
Zakup wyposażenia dwóch placów zabaw

Postępowanie dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132807

 

Zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.