FZP.2811.709.2022
Data ogłoszenia
26 października 2022
Termin składania
04 listopada 2022 10:00:00
Zakup wyposażenia do rehabilitacji

Zamówienie dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132213

Opublikowano informacje o rozstrzygnięciu postępowania.